Νέα ευκαιρία αναμένεται να έχουν όσοι οφειλέτες της εφορίας έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις, λόγω αδυναμίας πληρωμής των δόσεων. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση σχεδιάζει την επαναφορά των παλαιών ρυθμίσεων για την εξόφληση των χρεών στην εφορία σε 100 και 120 δόσεις, αλλά και της τμηματικής αποπληρωμής των οφειλών της πανδημίας σε 36 ή 72 δόσεις, για όσους φορολογούμενους έχασαν την ευκαιρία.

Βασική επιδίωξη είναι να εξοφλήσουν μεν νοικοκυριά και επιχειρήσεις τα χρέη τους, αλλά και να μπει φραγμός στη δημιουργία ενός νέου κύκλου «κόκκινων» φορολογικών οφειλών.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει ότι η επανένταξη των φορολογούμενων στις ρυθμίσεις που έχασαν λόγω μη πληρωμής των μηνιαίων δόσεων θα συνοδεύεται με την καταβολή δύο ή περισσότερων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων που χάθηκαν μετά την υποβολή της νέας αίτησης για επανένταξη στη ρύθμισης. Οι υπόλοιπες δόσεις που έχουν χαθεί θα προστίθενται στο τέλος της ρύθμισης που θα αναβιώσει.

Ειδικότερα εξετάζεται να αναβιώσουν οι εξής ρυθμίσεις:

1. Ρύθμιση 100 ή 120 δόσεων: Η αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων των 100 ή 120 δόσεων θα γίνει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή. Οι δόσεις που χάθηκαν θα κολλήσουν στο τέλος της ρύθμισης. Για παράδειγμα εάν κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει για 12 μήνες η ρύθμιση των 120 δόσεων για παράδειγμα θα επεκταθεί για επιπλέον 12 μήνες. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση των 120 δόσεων που εφάρμοσε η κυβέρνηση είχαν ενταχθεί πάνω από 600.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ωστόσο στην πορεία αρκετοί και διάφορους λόγους την έχασαν.

2. Ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων για χρέη πανδημίας: Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν το διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 οι οποίες εξοφλούνται σε έως 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Στη ρύθμιση μπορούσαν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που είχαν χαρακτηρισθεί πληγέντες από την πανδημία. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ήταν 30 ευρώ για οφειλές ύψους έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ αν το ύψος των οφειλών είναι μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, οφειλές ύψους 5,3 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση (100 δόσεις, 120 δόσεις, χρεών πανδημίας σε έως 72 δόσεις και πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών 24-48 δόσεις). Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. Το 36,4% του ρυθμισμένου υπολοίπου (1,932 δισ. ευρώ ) προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 5.001-50.000 ευρώ, ενώ το 26,2% του ρυθμισμένου υπολοίπου προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 50.001-300.000 ευρώ.