Φρένο στην εξαπάτηση κυρίως των καταναλωτών από κάποιους επιτήδειους εμπόρους αυτοκινήτων θέλει να βάλει η κυβέρνηση με την εφαρμογή του λεγόμενου ΜΕ.ΜΟ, του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων.

Σύμφωνα με το νόμο που είναι σε ισχύ από τις αρχές του χρόνου οι εισαγωγείς έμποροι αλλά και ιδιώτες, θα πρέπει να δηλώνουν on line σε 20 ημέρες το όχημα που εισάγουν, ειδάλλως θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου και αποτύπωσης της διαδικασίας εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων στην Ελλάδα. Στόχος είναι η διαφάνεια, ο έλεγχος των συναλλαγών και η προστασία του καταναλωτή.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, οποιαδήποτε επιχείρηση που εισάγει μεταχειρισμένα οχήματα στην Ελλάδα έχει υποχρέωση να δηλώνει αυτά τα οχήματα στο Μ.Ε.Μ.Ο. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εισαγωγή του οχήματος στη χώρα.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα για τη μη δήλωση ή την εσφαλμένη δήλωση ενός οχήματος στο Μ.Ε.Μ.Ο. είναι αυστηρά και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 10.000 ευρώ.

Η επανάληψη τέτοιων παραβάσεων μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα πιο σημαντικές κυρώσεις, όπως η αναστολή ή ακόμη και η κατάργηση της άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης.