Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα μεταδοθούν τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εσωτερικών, Καλλιόπη Σπανού, θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα:
Αμέσως μετά το πέρας της διαλογής των ψηφοδελτίων υπέρ των συνδυασμών, ο δικαστικός αντιπρόσωπος μεταδίδει στο υπουργείο Εσωτερικών το αποτέλεσμα, κάνοντας χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT).

Ειδικότερα, μεταδίδει τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα, τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων, τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος. 

Στη συνέχεια, ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει το έντυπο του αποτελέσματος εκλογής υπέρ των συνδυασμών σε πιστοποιημένο αγγελιαφόρο του δήμου (πριν την έναρξη καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης. Το έντυπο ψηφιοποιείται σε δημοτικό κατάστημα επιλογής του οικείου δήμου και αποστέλλεται μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στην έδρα της εκλογικής περιφέρειας. Έπειτα, από την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, το αποτέλεσμα της εκλογής υπέρ των συνδυασμών μεταδίδεται τηλεφωνικά στο υπουργείο Εσωτερικών. 

Έπειτα, ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταμετρά τους σταυρούς προτίμησης και μεταδίδει το αποτέλεσμα στο υπουργείο Εσωτερικών με χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT), ακολουθώντας τις εσώκλειστες οδηγίες. 

Οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ των συνδυασμών και υπέρ των υποψηφίων από το υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερομένων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου αφορούν και τα εκλογικά τμήματα εκτός της ελληνικής επικράτειας.  

Δεν επιτρέπεται οι περιφερειακές ενότητες να ανακοινώνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εκλογικά αποτελέσματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιστοχώρους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν δεν έχει προηγηθεί η μετάδοσή τους από το υπουργείο Εσωτερικών.