Μέχρι πρότινος, ελάχιστοι πίστευαν πως η OPTIMA θα ανακοίνωνε το υψηλότερο στην Ελλάδα (και δεύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πίσω από την Banca Generali) ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, 24,9%. 

Τα κέρδη της τράπεζας στο φετινό 9μηνο αγγίζουν τα 73,6 εκατ. ευρώ και ίσως ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για μια επενδυτική και επιχειρηματική επιτυχία σε έναν δύσκολο τομέα, όπως είναι ο τραπεζικός, με το γενικό πρόσταγμα του Γιώργου Τανισκίδη και της ομάδας του.