Τεράστια διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών των δημόσιων σε σχέση με τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα προκύπτει από τον τελευταίο διαγωνισμό PISA που οργάνωσε ο ΟΟΣΑ το 2022.

Οπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι επιδόσεις των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων είναι πολύ καλύτερες όχι μόνο σε σύγκριση με τους μαθητές των δημοσίων σχολείων στην Ελλάδα, αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Οι μαθητές των ελληνικών ιδιωτικών σχολείων πέτυχαν σε όλα υψηλότερες βαθμολογίες από τον μέσο όρο των ιδιωτικών σχολείων του ΟΟΣΑ. Τo πρόβλημα είναι ότι σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία διδάσκονται την ίδια ύλη.

Δεδομένου ότι τα ιδιωτικά πήγαν πολύ καλύτερα στο διαγωνισμό της PISA, καλύτερα μάλιστα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, η εστία του προβλήματος πρέπει να αναζητηθεί αλλού: Στη λογοδοσία και την εποπτεία για το τι συμβαίνει στα σχολεία και στην αξιολόγηση των διδασκόντων.