Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της “Ένωσης Ασφάλειας” που πρότεινε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών. Αυτά τα νέα μέτρα θα επιτρέψουν στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά και πιο έξυπνα για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων και θα ενισχύσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: “Η Ένωση Ασφάλειας διαμορφώνεται σταθερά με μια σειρά μέτρων, δράσεων και κανόνων που εφαρμόζονται για την προστασία των πολιτών μας σε όλα τα μέτωπα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα το τελικό πράσινο φως στη διασφάλιση ότι όλα τα πληροφοριακά μας συστήματα θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και ότι οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες δεν θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες για την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Αυτή είναι η Ευρώπη που προστατεύει.”

Η καλύτερη προστασία των ευρωπαίων πολιτών αποτέλεσε πολιτική προτεραιότητα από την αρχή της θητείας της Επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Juncker – από τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker τον Ιούλιο του 2014 έως την τελευταία ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν θα επιταχύνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια και να κατακερματιστεί ο χώρος δράσης των εγκληματιών και τρομοκρατών.

Το πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα θα επιτρέψει:

• Tη διασταύρωση των υπαρχόντων πληροφοριών με ένα κλικ μέσω μιας Ευρωπαϊκής Πύλης Αναζήτησης: Οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα μπορούν να διεξάγουν ταυτόχρονους ελέγχους των ατομικών εγγράφων και ταυτοτήτων σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΕ σε μία κοινή οθόνη σύμφωνα με το υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης

• Tον καλύτερο εντοπισμό παραποιημένων ταυτοτήτων: Οι συνοριοφύλακες και οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα μπορούν να εντοπίζουν καλύτερα τους επικίνδυνους εγκληματίες χάρη σε μία κοινή υπηρεσία βιομετρικής αντιστοίχισης η οποία θα χρησιμοποιεί βιομετρικά δεδομένα όπως δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου για να επιχειρεί αναζητήσεις στα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών και χάρη στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας το οποίο θα καταχωρεί βιομετρικά στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών εκτός ΕΕ. Επιπλέον, ένας ανιχνευτής πολλαπλής ταυτότητας θα διασταυρώνει και καταχωρεί όποιον χρησιμοποιεί παραποιημένες ταυτότητες ή εμφανίζεται με πολλαπλές ταυτότητες.

• Την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: Το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας δεν θα αλλάξει τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση και τον περιορισμό για τα συστήματα πληροφόρησης της ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ενώ η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει αυστηρούς κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε χημικές πρόδρομες ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ο ενισχυμένος κανονισμός προβλέπει:

• Την απαγόρευση πρόσθετων χημικών ουσιών: Ο κατάλογος των απαγορευμένων ουσιών ανανεώθηκε και περιλαμβάνει πλέον το θειικό οξύ, συστατικό των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στο αεροδρόμιο και το μετρό των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 2016, καθώς και το νιτρικό αμμώνιο.

• Την ενίσχυση της αδειοδότησης και του ελέγχου: Πριν από την έκδοση άδειας για την αγορά απαγορευμένων ουσιών, κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να ελέγξει τη νομιμότητα ενός τέτοιου αιτήματος και να προβεί σε προσεκτικό έλεγχο ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός ποινικού ελέγχου.