Προβάδισμα για τον σημερινό δήμαρχο Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφιο Κωνσταντίνο Ζέρβα δείχνει δημοσκόπηση της Opinion Poll για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Συγκεκριμένα, ο κ. Ζέρβας καταγράφει ποσοστό της τάξεως του 26,4%, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγωγή επί των εγκύρων, ενώ, ταυτόχρονα 6 μονάδες τον χωρίζουν από τον αμέσως επόμενο, ο οποίος είναι ο Στέλιος Αγγελούδης, με ποσοστό 20,4%. 

Ακολουθούν οι Πέγκας Σπύρος με ποσοστό 13,9%, Καλόγηρος Στέργιος με 7,3%, Κέκη Μαρία με 6,8%, Τομπουλίδης Βασίλης με 4,2% και Τσαβλής Δρόσος με 3,6%. Ωστόσο, λίγο μικρότερο ποσοστό από αυτό του κ. Πέγκα καταγράφουν οι αναποφάσιστοι (12,9%), ενώ κάποιον άλλον θα ψήφιζε το 0,9% και το 3,6% απάντησαν «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Όταν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να επιλέξουν ποιον από τους δύο πρώτους θα ψήφιζαν στο σενάριο του δεύτερου γύρου εκλογών, με αναγωγή επί των εγκύρων, το 45,8% απάντησε υπέρ του κ. Αγγελούδη, ενώ το 31,8% υπέρ του κ. Ζέρβα. Σε αυτό το σενάριο οι αναποφάσιστοι ήταν το 16,3%, ενώ το 6,1% απάντησε «δγ/δα».

Ωστόσο, βάσει του ίδιου σεναρίου, αλλά καλούμενοι, αυτή τη φορά, να επιλέξουν ανάμεσα στους κ. Ζέρβα και Πέγκα, το 41,9% των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ του κ. Ζέρβα και το 32,8% υπέρ του κ. Πέγκα. Εδώ, το 18,5% ήταν αναποφάσιστοι και το 6,7% δήλωσαν «δγ/δα».

Οι δημοτικότητες των υποψήφιων δημάρχων Θεσσαλονίκης

Σε ερώτηση σχετικά με την άποψη των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση για τον υποψήφιους δημάρχους Θεσσαλονίκης στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, «αρνητική» είναι η γνώμη του 43,2% για τον κ. Ζέρβα, «μάλλον αρνητική» του 18,4%, «μάλλον θετική»του 18% και «θετική» του 16,4%. Το 2,6% απάντησε «δγ/δα», το 0,7% «τον έχω ακουστά αλλά δεν έχω σαφή άποψη» και το 0,6% «δεν τον γνωρίζω καθόλου».

Αναφορικά με τον κ. Αγγελούδη, αν και το 20,3% διατείνεται μάλλον θετικά, ωστόσο το 31,4% δεν τον γνωρίζει καθόλου. Επίσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το πρόσωπο που δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου οι ερωτηθέντες ήταν η Κέκη Μαρία (58,1%). 

Ερωτώμενοι ποιον από τους υποψήφιους θα ψήφιζαν για δήμαρχο ή δεν θα τον ψήφιζαν ποτέ, το 35,6% δήλωσε πως θα ψήφιζε τον κ. Ζέρβα, το 37,2% τον κ. Αγγελούδη και το 31,2% τον κ. Πέγκα. Το 56,9% δεν θα ψήφιζε ποτέ τον κ. Ζέρβα, το 29,3% τον κ. Αγγελούδη και το 30,7% τον κ. Πέγκα.

Ακόμα, σε ερώτηση σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση από τη συνολική παρουσία και το έργο του δημάρχου κ. Ζέρβα και της δημοτικής αρχής, το 44% απάντησε «καθόλου», το 29,7% «λίγο», το 20,1% «αρκετά» και το 4,1% «πολύ». 

Τέλος, το 66% εξέφρασε πως θα ήθελε εκλογή νέου προσώπου, ενώ το 21,4% επανεκλογή του κ. Ζέρβα και το 12% απάντησε «δξ/δα».