Περισσότερους από 4 εκατομμύρια τόνους σοκολάτας παρήγαγαν τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2018, όπως αποτυπώνεται στα γράφημα με τα στοιχεία της Eurostat.