Απίστευτο: Κλήσεις 30ετίας σε παραβάτες του ΚΟΚ – Τι να κάνετε αν λάβετε και εσείς

917
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σαν κακόγουστο αστείο ακούγεται η απόφαση δήμων να αναζητήσουν και να στείλουν σε παραβάτες του ΚΟΚ απλήρωτες κλήσεις  ακόμα και 30 ετών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έλαβαν τα σχετικά ειδοποιητήρια ακόμα και ως οι κληρονόμοι του παραβάτη!

Στην πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να ηγείται ο Δήμος Καλλιθέας ο οποίος έστειλε σε παραβάτη κλήση του 1988 απαιτώντας την εξόφλησή της!

Οι δήμοι αναζητούν έσοδα ενώ δεν είναι μυστικό ότι επί σειρά ετών πολλές διοικήσεις έκαναν τα στραβά μάτια για να μην ανοίγουν μέτωπα με τους δημότες τους. Αυτό πλέον όμως έχει αλλάξει καθώς τα έσοδα από τους παραβάτες του ΚΟΚ είναι πολύτιμα για την εύρυθμη λειτουργία τους οπότε –και με αφορμή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου- αποφάσισαν να βάλουν σε τάξη τα οικονομικά τους.

Και μέχρι εδώ όλα καλά, αλλά η βιασύνη τούς κάνει να εμφανίζονται τουλάχιστον ερασιτέχνες και σίγουρα ανενημέρωτοι! Και αυτό διότι πολλές από αυτές τις κλήσεις έχουν παραγραφεί!

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, εικοσαετής είναι η παραγραφή των προστίμων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους Δήμους. Οι αξιώσεις των Δήμων από πρόστιμα του ΚΟΚ εμπίπτουν στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του α.ν. 344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή «από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς».

Την ίδια ώρα, νομικοί εκτιμούν στο newsauto.gr πως αυτές οι κλήσεις είναι άκυρες, καθώς όπως υποστηρίζουν, το έντυπο της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης), όταν περιέλθει στον ΟΤΑ και επί αυτού αναφέρονται µόνο το είδος της παράβασης, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και τα στοιχεία του οχήματος, χωρίς ταυτόχρονα να προσδιορίζεται το πρόσωπο του παραβάτη – οφειλέτη (οδηγός ή κάτοχος του οχήματος) δεν αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και το πρόστιμο δεν μπορεί να βεβαιωθεί.

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ρητή  νοµοθετική πρόβλεψη περί της προθεσµίας ταµειακής βεβαίωσης των αυτοτελών προστίµων, αυτά υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του νόµου 542/77 που ορίζει ότι: «Η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίµου υπέρ του ∆ηµοσίου µετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων ενεργείται εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη του µηνός, εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης. Η βεβαίωση δύναται να ενεργηθεί και µετά την πάροδο της τριµήνου προθεσµίας και όχι πέραν των τριών ετών από της λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης.»

Δηλαδή , οι Ο.Τ.Α έχουν προθεσμία 3 χρόνια αν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του παραβάτη, από τη λήξη του μηνός της ημερομηνίας της παράβασης που αναγράφεται στην κλήση ,καθώς αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης, ώστε να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ 1783/2002, 1503/2006 προς στις οποίες βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.

Αν τώρα κάποιος λάβει ειδοποίηση που είναι νόμιμη, οι εναλλακτικές που έχει για την εξόφληση της κλήσης είναι:

  • Με εφάπαξ καταβολή του ποσού και διαγραφή των προσαυξήσεων
  • Εξόφληση σε 2 έως 24 δόσεις με την απαλλαγή των προσαυξήσεων να μειώνεται κατά 80%.
  • Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων μειώνεται κατά 70%.
  • Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων μειώνεται κατά 60%.
  • Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων μειώνεται κατά 50%.

Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 20 ευρώ.

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr