Με πυκνό νομοθετικό έργο και για το επόμενο διάστημα, η Βουλή άρχισε ξανά τις εργασίες της μετά την ανάπαυλα των γιορτών.

Εξάλλου, η ψήφιση -μέχρι το τέλος του προηγούμενου χρόνου- 32 νομοθετημάτων αποτελεί γεγονός αξιοσημείωτο στον κοινοβουλευτικό μας βίο, το οποίο πιστώνεται τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.

Η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Σταύρου Καλαφάτη για αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του Βουλευτή δεν σταμάτησε στιγμή. Όπως έλεγε, θα εφαρμοσθεί στο επόμενο διάστημα, νέα πρακτική με στόχο, όχι μόνο την ολοκληρωμένη, αλλά και την έγκαιρη ενημέρωση των Βουλευτών, από τους ίδιους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, πολύ πριν αυτές έλθουν προς ψήφιση από τη Βουλή. Έτσι ώστε να υπάρχει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ακόμα πιο ουσιαστική συμβολή, τόσο στη βελτίωση όσο και στην επικοινωνία του παραγόμενου νομοθετικού και μεταρρυθμιστικού έργου.