Μέσα στο 2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η συλλογή και η απομάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου, η ποσότητα των οποίων ξεπερνά τους 2.600 τόνους, από τις πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις της «Αμιαντίτ», στο Δρέπανο της Αχαΐας, ενώ θα ακολουθήσει η εξυγίανση και η αποκατάσταση του χώρου.

Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, «ήδη η Εθνική τράπεζα, συνιδιοκτήτρια του ακινήτου της “Αμιαντίτ”, εφαρμόζοντας απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπέγραψε την σχετική σύμβαση, με την οποία ανατίθεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία η συλλογή, συσκευασία και τελική διάθεση των υπέργειων αποβλήτων αμιάντου, της “Αμιαντίτ”.»

Με την ανάθεση της σύμβασης, όπως αναφέρει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, «μπαίνουν οι βάσεις για την επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος ρύπανσης αμιάντου που αφορά την περιοχή, με σημαντικά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την δημόσια υγεία».

Η σχετική σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες για την αποξήλωση, συλλογή, συσκευασία και αποκομιδή των υπέργειων αποβλήτων αμιάντου και συγκεκριμένα των δομικών υλικών που περιέχουν αμίαντο ποσότητας 1.650 τόνων και των θραυσμάτων αμιάντου ποσότητας 1.000 τόνων, καθώς και την παράδοση των ελευθέρων επιφανειών του ακινήτου καθαρών από κάθε είδος υλικού που περιέχει αμίαντο.

Ειδικότερα, για τα επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου προβλέπεται αποξήλωση, συλλογή, κατάλληλη συσκευασία, φόρτωση σε κοντέινερ και σταδιακή απομάκρυνσή τους από το ακίνητο με μεταφορά και τελική διάθεση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων εντός της Ελλάδας, ή άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, «ορίζεται σε 120 ημέρες από την έγκριση της έναρξης εργασιών, με δυνατότητα για παράταση του σταδίου μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων έως και 120 επιπλέον ημέρες, λόγω των έκτακτων συνθηκών, εξ΄ αιτίας της πανδημίας».