Περισσότερα από 15.000 ειδοποιητήρια στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φορολογουμένους που έχουν εντοπιστεί να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή ακόμη και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις.

Μάλιστα ο φόρος θα υπολογιστεί «κατ’ εκτίμηση» με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή. Ο μακρύς κατάλογος της εφορίας περιλαμβάνει εργαζομένους αλλά και συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν.