68 εκ. για προνοιακές παροχές σε ΑΜεΑ ενέκρινε το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων

290

Δαπάνη 68 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία, ενέκρινε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.