Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής».

Στο επίκεντρο του σεμιναρίου τέθηκαν οι νομικοί παράμετροι των εθελούσιων επιστροφών, η διαδικασία της συμβουλευτικής προσέγγισης αλλά και επιμέρους θέματα που άπτονται της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των επιστρεφομένων.

Υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παρακολούθησαν το συγκεκριμένο σεμινάριο, στο οποίο απηύθυνε χαιρετισμό ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης.

Ο κ. Ο Καιρίδης εξήγησε τη συνεργασία του Υπουργείου με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στο κομμάτι των εθελούσιων επιστρέφουν επισημαίνοντας παράλληλα, όμως, την ανάγκη εντατικοποίησης των τελευταίων προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αποφυγή του εθνικού συστήματος ασύλου αφετέρου να επικοινωνήσει ότι στη χώρα μας βρίσκει καταφύγιο. διεθνούς προστασίας και είναι πρόθυμοι να ενταχθούν σε αυτή με νόμιμο και συντεταγμένο τρόπο.

Η δράση «Εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και μέτρων επανένταξης καθώς και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας αιτούντων εθελούσιας επιστροφής» ξεκίνησε να ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. , στην υποστήριξη 1.700 ωφελούμενων με βοήθεια επανένταξης στη χώρα καταγωγής τους καθώς και στη φιλοξενία 1.700 ατόμων στην Ανοιχτή Δομή Αττικού 'Αλσους.