Ζώνες πρασίνου θα φυτεύονται υποχρεωτικά γύρω από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με σχέδιο απόφασης που έθεσε σε διαβούλευση σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Η απόφαση εκδίδεται σε εφαρμογή σχετικής πρόβλεψης του νόμου 5069/2023 και προβλέπει ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί υπόκεινται σε υποχρέωση φύτευσης και συντήρησης -καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους- φυτών συμβατών με τη βλάστηση της περιοχής, περιμετρικά της εγκατάστασης, ενώ σε έργα μεγάλου μεγέθους η φύτευση προβλέπεται και εντός των πολυγώνων του σταθμού.

Το ελάχιστο πλάτος της ζώνης φύτευσης είναι 4 μέτρα και κλιμακώνεται μέχρι τα 10 μέτρα για μεγαλύτερες μονάδες ενώ όταν το εμβαδόν της υπερβαίνει τα 70 στρέμματα τότε επιπροσθέτως της περιμετρικής φύτευσης απαιτείται εσωτερική φύτευση του 5% της έκτασης του, με είδη φυτών και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τη φυτοτεχνική μελέτη.

Τα υψηλότερα είδη δένδρων και θάμνων εγκαθίστανται προς το εξωτερικό του έργου, ενώ σε πιο εσωτερικές ζώνες εγκαθίστανται χαμηλότερου ύψους είδη, προκειμένου να μειώνεται η σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν σε δημόσια, διαδικτυακή διαβούλευση, 10 ημερών, καταθέτοντας τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (e-mail: [email protected]) έως τις 19 Μαΐου 2024.

Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2024/05/sxedio-diavouleusis-YA-fyteysis-fotovoltaiko-katharo.doc