Προωθούμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων στην δικαιοσύνη που έχει στόχο να δώσει λύσεις σε παθογένειες, να την εκσυγχρονίσει με την κοινωνική πραγματικότητα και να αποκαταστήσει πλήρως την εμπιστοσύνη που πρέπει να της έχουν οι πολίτες» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας μιλώντας στο σχέδιο νόμου για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Ο υπουργός επισήμανε πως πεποίθησή του είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι στην διελκυστίνδα της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης για λόγους που κάθε φορά μπορεί να μετέρχεται κανείς απλά και μόνο για να κάνει αντιπολίτευση.

Οι καταγεγραμμένες παθογένειες στο χώρο της δικαιοσύνης δεν μπορεί να αποτελούν ένα επιχείρημα ενάντια σε όποιο βήμα γίνεται για την βελτίωση ενός προβλήματος. Αυτό , είπε ο κ. Τσιάρας, είναι μια κριτική άρνησης σε κάθε πρόταση που μπορεί να έχει ως στόχο την θεραπεία όλων αυτών των ζητημάτων που ξέρουμε και όλοι τα αναγνωρίζουμε.

Η συζήτηση, ανάφερε ο υπουργός, σήμερα επικεντρώθηκε στο θέμα της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης σχετικά με τις αναβολές στις δίκες, αλλά αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι πλην από εμάς, (εν. τη ΝΔ) κανείς άλλος δεν θέλει να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων.

Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας, και την κριτική που ασκήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Τσιάρας παρατήρησε πως δείχνει να μην σας ενδιαφέρει ότι η υπάρχει επιστολή από την ΕΕ που μας δίνει κατευθύνσεις για το πως αυτή η Οδηγία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο.

Αυτό, είπε, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω εκτός από το ΚΚΕ που από θέση αρχής απορρίπτει οτιδήποτε προέρχεται από την ΕΕ.

Ο υπουργός, επίσης, δήλωσε έκπληκτος και στην κριτική για την «εκδικητική πορνογραφία» που ασκήθηκε από κόμματα της Αντιπολίτευσης και πρόσθεσε «μας λέτε, ότι μια διάταξη που πρώτη φορά τυποποιεί ένα αδίκημα και είναι απολύτως εναρμονισμένη με τον Κανόνα δικαίου που υπάρχει σήμερα στον ΠΚ για το ύψος των ποινών, είναι θέμα διαφωνίας;

Αντί να σπεύσουμε να απολογηθούμε σε όλα αυτά τα θύματα και να πούμε ότι έστω και λίγο καθυστερημένα η Πολιτεία νομοθετεί , η κριτική που ασκείτε είναι ότι αλλάζουμε τον ΠΚ!» αντί να το επικροτούμε.

Για το θέμα των αναβολών των δικών, ο κ. Τσιάρας, επισήμανε πως και προηγούμενες κυβερνήσεις επιχείρησαν να περιορίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα, όμως, είναι, παρατήρησε ο κ. Τσιάρας, ότι μάλλον θέλουμε όλοι να στρουθοκαμηλίζουμε παρά να δούμε το πρόβλημα κατάματα.

Οι πολλαπλές αναβολές, είναι ένα φαινόμενο που όλοι το ξέρουμε και αναγνωρίζουμε και θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε και να μην το αφήσουμε αρρύθμιστο. Και αυτό που κάνουμε είναι το αυτονόητο. Να μην μπορούν οι δικηγόροι για λόγους άλλης υποχρέωσης σε δίκη να παίρνουν πέρα της μίας αναβολής.

Οι δικηγόροι μπορεί αυτό – και το κατανοώ- να μην το επιθυμούν, αλλά εμείς εδώ είμαστε στο να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη. Καθώς, πέρα του κατηγορουμένου που έχει δικαίωμα στο ποιος θα τον υπερασπιστεί υπάρχει και το θύμα και οι μάρτυρες που καλούνται και ταλαιπωρούνται με το να πηγαινοέρχονται στα δικαστήρια.

Ο υπουργός, υπογράμμισε ότι η διάταξη της μιας αναβολής για τους δικηγόρους με την βελτίωση που προχώρησε δεν αλλάζει, ούτε στην ουσία της, ούτε και το πνεύμα της, απλά προσθέσαμε μετά από διάλογο με τους φορείς, να υπάρχει μια πρόβλεψη σε περίπτωση που μεταγενέστερα έχει προκύψει κάποιο κώλυμα σε ένα συνήγορο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε και στο θέμα της υποστελέχωσης των δικαστηρίων που αναδείχθηκε στη συζήτηση και ειδικά με τις ελλείψεις σε δικαστικούς υπαλλήλους λέγοντας πως είμαι ο πρώτος που το έχει αναγνωρίσει και είναι διαχρονικό.

Και το πρόβλημα έγγειτε στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που με τον τρόπο που γινόντουσαν οδηγούσαν στην δυνατότητα στους επιτυχόντες να βρεθούν στα δικαστήρια και όχι σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Η λύση, είπε ο κ. Τσιάρας, είναι στην σύσταση της νέας Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων, που σήμερα προτάθηκε ως νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο υπουργός, επίσης, πρόσθεσε μια ακόμη νομοθετική προσθήκη στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις συμβάσεις καθαριότητας των δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να επιλυθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα που δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα.