Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται πλέον η πορεία της ΔΕΗ με απροσδιόριστες συνέπειες για τη χώρα, όπως έγκαιρα είχε γράψει tomanifesto.gr.

Τα επίσημα αποτελέσματα για το 2018 που ανακοίνωσε πριν λίγο η διοίκηση Παναγιωτάκη δείχνουν δραματική μείωση στην κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 44,5% δηλαδή σχεδόν στο μισό!

του Στέφανου Χριστιανού
Η μείωση κατά 44,5% αντιστοιχεί σε 208,9 εκατ. των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) που έπεσαν σε 260,1 εκατ. το 2018 έναντι 469 εκατ. το 2017.
Είναι ο αντιπροσωπευτικός δείκτης για το εάν μία επιχείρηση «παράγει και βγάζει λεφτά» όπως λένε στην αγορά, δηλαδή η λειτουργική της πορεία πριν «παρέμβει» το κράτος με τους φόρους και οι τράπεζες με τα δάνεια.
Επίσης και τα έσοδα παρουσιάζουν μείωση 4,1% τη στιγμή που η ΔΕΗ για να επιβιώσει πρέπει να αυξάνει τις δραστηριότητες και τους τζίρους της.
Συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ επιπτώσεων, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 509,1 εκατ. έναντι κερδών 145,3 εκατ. και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 542 εκατ. έναντι κερδών 127,6 εκατ. αντίστοιχα. «Το θέμα είναι αν και πώς μπορεί να διασωθεί αυτός ο …Τιτανικός της ΔΕΗ, αφού ο ερασιτεχνισμός και η προχειρότητα στη διοίκηση, ο σκληρός κομματισμός, η συνδιοίκηση με το χειρότερο κομμάτι της ΓΕΝΟΠ και οι πολλαπλές άστοχες επιλογές του Παναγιωτάκη σε συνδυασμό με τις παράλογες εξωτερικές πιέσεις έχουν οδηγήσει την επιχείρηση σε πλήρες αδιέξοδο» σχολίαζε κορυφαίος τραπεζικός παράγων που βρίσκεται μεταξύ των δανειστών της ΔΕΗ. Το ίδιο ερώτημα ταλανίζει και την ενεργειακή αγορά…

Η ανακοίνωση
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση η λειτουργική κερδοφορία του 2018 επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική βελτίωση κατά € 198,6 εκατ. λόγω αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστροφή προβλέψεων € 169,7 εκατ. το 2018 έναντι προβλέψεων € 28,9 εκατ. το 2017) και τη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 21,4 εκατ. Επίσης, θετικά επέδρασε και η μείωση κατά €157,2 εκατ. σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019. Από το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2018 αναμένεται η επιστροφή που αναλογεί στη ΔΕΗ να ανέλθει στο ποσό των €100 εκατ. Τέλος, θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε και η μείωση κατά €16,8 εκατ. των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού δανεισμού.
Στον αντίποδα, αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά €201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, σημαντική αρνητική επίπτωση είχαν εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά €137,9 εκατ.) καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά € 151,6 εκατ.), με την επίπτωση των δύο τελευταίων παραγόντων να εντείνεται το β’ εξάμηνο του 2018. Στα αποτελέσματα του 2018 αρνητικά επέδρασε και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους €109,5 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και € 30,8 εκατ. μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν €32,7 εκατ. Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση κατά 44,5% ή € 208,9 εκατ. των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. το 2018 έναντι € 469 εκατ. το 2017.