Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, οχτώ στις 10 ελληνικές εταιρείες και συγκεκριμένα το 77% αυτών, αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων απάτης κατά τους επόμενους έξι μήνες. Ήδη τα φαινόμενα απάτης στον κυβερνοχώρο έχουν αυξηθεί, κυρίως λόγω της τηλεργασίας και της αυξημένης τρωτότητας των εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης. Ενώ, κατά πώς φαίνεται, οι απατεώνες που δρουν στον κυβερνοχώρο προσαρμόζονται ταχύτερα από εκείνους οι οποίοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επιβίωση της επιχείρησής τους.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στη διάρκεια webcast της EY Ελλάδος σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο εταιρικής απάτης και ανήθικων συμπεριφορών, που δημιούργησε ο COVID-19, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τις μορφές ηλεκτρονικής απάτης, που θεωρούν ως τις πιο επικίνδυνες για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 75% θεωρεί τις πρακτικές phishing ως τις πιο επικίνδυνες, με τις λογιστικές απάτες να ακολουθούν (58%). Εξίσου επικίνδυνες μορφές απάτης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελούν και τα ψευδή επαγγελματικά emails (53%), καθώς και τα πλαστά τιμολόγια (53%).

Σύμφωνα με την εταιρεία, σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή, οι κίνδυνοι εμφάνισης φαινομένων ανήθικης συμπεριφοράς ενισχύονται, καθώς εντείνεται η οικονομική πίεση στις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, οι μηχανισμοί ελέγχου ατονούν, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους επιτήδειου.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταδείξουν ποιοι από τους τέσσερις αυτούς πυλώνες της ατζέντας ακεραιότητας θεωρούν ότι χρειάζονται βελτίωση ή ενίσχυση στις επιχειρήσεις τους, σήμερα. Σχεδόν οι μισοί (48%) πιστεύουν ότι όλοι οι πυλώνες χρήζουν βελτίωσης, ενώ μόλις το 1% θεωρεί ότι υπάρχει ήδη υψηλό επίπεδο ωριμότητας και δεν απαιτείται περαιτέρω βελτίωση ή ενίσχυση κάποιου πυλώνα.

Στελέχη της EY παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για τις άμεσες δράσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, τώρα και για την επόμενη μέρα, αλλά και για την αποκατάσταση της κανονικότητας μετέπειτα, μετά το πέρας της πανδημίας.

Σε σχετική ερώτηση, τα στελέχη που συμμετείχαν στο webcast, υπέδειξαν τα ζητήματα ρευστότητας (52%) ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιχείρησή τους, την επόμενη μέρα της πανδημίας. Αντίστοιχα, το 27% κατέδειξε τα ζητήματα μείωσης προσωπικού, το 17% τη ζημία από περιπτώσεις εταιρικής απάτης, και το 16% τα αιτήματα για αποζημιώσεις, με το 22% να θεωρεί όλες τις ανωτέρω, εξίσου επικίνδυνες επιπτώσεις.