Με θέμα «Εξωστρέφεια και ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας» και προσκεκλημένο ομιλητή τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, συνεδρίασε η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής Επικρατείας ΝΔ κ.Χ.Ταραντίλης.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ.Ταραντίλης αφού αναφέρθηκε στα μέλη που συναποτελούν το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας (δηλαδή, φορείς που σχετίζονται με την τεχνολογική καινοτομία όπως νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια, ιδιώτες επενδυτές, εταιρείες που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη και, φυσικά, η πολιτεία και τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ως κατεξοχήν φορείς παραγωγής έρευνας), διευκρίνισα ότι η έννοια της εξωστρέφειας αφορά τις δράσεις που πραγματοποιούνται από τα μέλη του οικοσυστήματος, με κύριο στόχο την ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογικής καινοτομίας.

Επιπλέον, σχολίασε ότι η εξωστρέφεια είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό ενός γόνιμου οικοσυστήματος τεχνολογικής καινοτομίας, καθότι τα καινοτόμα προϊόντα και οι καινοτόμες υπηρεσίες που παράγονται μέσα σε αυτό απευθύνονται όχι μόνο στην εγχώρια αλλά κυρίως στην παγκόσμια αγορά.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογικής καινοτομίας παίζει το ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως, κατά την άποψή μου, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τόσο τους ανθρώπους που ήδη δραστηριοποιούνται στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, όσο και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της διασποράς.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα και να εργαστούν σε ένα γόνιμο περιβάλλον με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, σε όσους, χωρίς να επιθυμούν τον επαναπατρισμό, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τους κατάλληλους μηχανισμούς δικτύωσης και το κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων, όπως οι εξαιρετικοί Έλληνες πανεπιστημιακοί καθηγητές του εξωτερικού και οι Έλληνες ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογικής καινοτομίας με έδρα το εξωτερικό.

Πρότεινε, επίσης, την παροχή κινήτρων σε Έλληνες επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη του εξωτερικού, ώστε να ενισχύσουν ειδικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, και, γενικότερα, σε Έλληνες του εξωτερικού για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Επιπλέον, πρότεινε τη δικτύωση της ελληνικής κοινότητας των νεοφυών επιχειρήσεων με τους ψηφιακούς νομάδες που εργάζονται για άλλες επιχειρήσεις στη χώρα μας, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών άλλων χωρών (π.χ. Ισραήλ) για τη δικτύωση με τη διασπορά. Τέλος, επισήμανα ότι η διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, όπως το Web Summit της Πορτογαλίας, θα βοηθούσε στην προσπάθεια ανάπτυξης της εξωστρέφειας του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογικής καινοτομίας.

Πληροφορίες για την τοποθέτηση του κ. Φραγκογιάννη καθώς και για τη συνεδρίαση της Επιτροπής μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://lnkd.in/dvtSrkAT