Με τέσσερις «άμεσες» δράσεις ευελπιστεί ο ΟΑΣΑ να προσελκύσει νέους επιβάτες στις αστικές συγκοινωνίες, όπως προκύπτει από έγγραφο του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών-ΟΑΣΑ Γιώργου Σπηλιόπουλου, που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το σχέδιο άμεσων δράσεων του ΟΑΣΑ, όπως αναφέρεται στο έγγραφο περιλαμβάνει τηλεματική νέας γενιάς, «έξυπνες στάσεις», «ανέπαφη» επιβίβαση, σύγχρονα λεωφορεία και καλύτερη εποπτεία στις λεωφορειολωρίδες. Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο έγγραφο του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΑΣΑ, οι δράσεις, για την προσέλκυση νέων επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες, αφορούν σε:

- Υλοποίηση προγράμματος ανανέωσης στόλου των θερμικών λεωφορείων της ΟΣΥ με νέα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια 140 ηλεκτρικών και 300 λεωφορείων φυσικού αερίου ενώ αναμένεται η παράδοση, εντός του 2024, των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων.

- Βελτίωση της εποπτείας των λεωφορειολωρίδων με χρήση φωτογραφικών συσκευών. Το 2023 ο ΟΑΣΑ ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση 12 νέων ψηφιακών φωτογραφικών συσκευών καταγραφής παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων. Οι νέες ψηφιακού τύπου, με χρήση ραντάρ, κάμερες τοποθετήθηκαν σε 12 θέσεις που επιλέχθηκαν σε συνεργασία με την Τροχαία και στις οποίες παρατηρείται έντονη παραβατικότητα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεδομένου ότι βρίσκονται σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.

- Εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής των κομίστρων. Η ανέπαφη επιβίβαση με χρήση τραπεζικών καρτών EMV και κινητών τηλεφώνων, για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς (αγορά-επικύρωση), η μετατροπή του συστήματος ΑΣΣΚ σε ανοιχτό σύστημα, με δυνατότητα υποστήριξης MaaS (Μετακίνηση ως υπηρεσία) και η υλοποίηση της εφαρμογής NFC Athena card για λειτουργικό ios εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προχωρά η υλοποίησή τους. Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιβίβασης με χρήση τραπεζικών καρτών θα αρχίσει από τα λεωφορεία Express Αεροδρομίου.

- Επέκταση συστήματος τηλεματικής. Ο ΟΑΣΑ μελετά τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του συστήματος με ανάπτυξη επιπλέον αριθμού «έξυπνων στάσεων». Το έργο της νέας αυτής υποδομής τηλεματικής θα αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία των νέων έξυπνων στάσεων οι οποίες θα πρέπει να διασυνδεθούν πλήρως λειτουργικά με το υφιστάμενο σύστημα τηλεματικής. Με τη δράση αυτή προγραμματίζεται να επεκταθεί το σύστημα σε τουλάχιστον 500 νέες θέσεις αστικής συγκοινωνίας.