Με ένα email γνωστοποιήθηκε στα κυβερνητικά στελέχη, η συγκρότηση και λειτουργίας μιας επιτροπής, που ουσιαστικά θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Πρόκειται για μια ιδέα του ίδιου του προέδρου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα φρόντισε να επιλέξει έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα ξέρει τη δουλειά για να την «τρέξει». Ο λόγος τον Γιώργο Κατσαούνο, που δυσκολεύομαι να βρω δεύτερο για να τον συγκρίνω σε επίπεδο αποτελεσματικότητας.

«Κυρίες και κύριοι υπουργοί, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης, προς τον σκοπό διασφάλισης της συνοχής του κυβερνητικού έργου ως προς τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την εποπτεία των φορέων του δημοσίου τομέα αναφορικά με τη σχέση τους με τους πολίτες. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Γεώργιος Κατσαούνος, προϊστάμενος στο Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Τομέα Επιστημονικής Υποστήριξης του Πρωθυπουργού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Παρακαλώ θερμά για τη στενή συνεργασία σας με την επιτροπή προς τον σκοπό περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης στην καθημερινότητα του πολίτη, στη βάση των κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού» αναφέρει το email.