Στη βουλή το σχέδιο «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια

18

Στη Βουλή θα γίνει σήμερα Τετάρτη 5/2  η αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου «Ηρακλής» που έχουν εγκρίνει οι ευρωπαϊκές Αρχές για τη συστημική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.

Στις 11 το πρωί, στην Αίθουσα Γερουσίας συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου προκειμένου να ενημερωθούν από τον Υφυπουργό Οικονομικών και αρμόδιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γιώργο Ζαββό, σχετικά με την πορεία και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για το “Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων”.

Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Κεντρικός ο ρόλος των εταιριών διαχείρισης

Πρωταγωνιστικός στη σημερινή παρουσίαση θα είναι ο ρόλος των Εταιρειών Διαχείρισης, καθώς το βασικό ζητούμενο από τους εκπροσώπους της Βουλής είναι οι επιπτώσεις που θα έχει στους δανειολήπτες η διαχείριση των δανείων, τα οποία πλέον φεύγουν από τις τράπεζες είτε με την πώλησή τους σε funds είτε με την ανάθεσή τους σε servicers προς διαχείριση είτε ενόψει των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή».

Το ζήτημα της διαχείρισης των δανείων είναι καίριας σημασίας και για την κυβέρνηση. Η λειτουργία των ανεξάρτητων διαχειριστών που θα αναλάβουν τη διαχείριση των τιτλοποιήσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιτυχία του «Ηρακλή». Η επιτυχής λειτουργία των διαχειριστών θα διασφαλίζει ότι το SPV που θα εκδίδει και θα διαθέτει τους τίτλους των NPLs θα πληρώνεται από τις ροές που θα παράγουν οι servicers, προκειμένου, με τη σειρά του, το SPV να πληρώνει τις προμήθειες στο Δημόσιο και να διασφαλίζεται ότι δεν θα καταπέσει καμία κρατική εγγύηση.

Για το σκοπό αυτό, ο νόμος με τον οποίο θεσπίστηκε ο «Ηρακλής» προβλέπει αυστηρές ποινές για την περίπτωση ελλειμματικής απόδοσης των εταιριών διαχείρισης.

Ειδικότερα, εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής τόκων των mezzanine ομολογιών, οι καθαρές εισπράξεις από την έναρξη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται κατά 20% ή περισσότερο των καθαρών εισπράξεων που έχουν προϋπολογισθεί, θα αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής θα μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού, οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιημένων απαιτήσεων υπολείπονται κατά ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού ποσού καθαρών εισπράξεων που είχε προϋπολογιστεί.

Σημειώνεται ότι την λειτουργία των εταιριών διαχείρισης θα επιβλέπει πολύ στενά ειδική ομάδα παρακολούθησης που θα συναπαρτίζουν ο ΟΔΔΗΧ, το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος. Η τελευταία, άλλωστε, είναι και εκείνη που αδειοδοτεί και εποπτεύει τις εταιρίες διαχείρισης.

Η λειτουργία του «Ηρακλή»

Η εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής» θα βοηθήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να απαλλαγεί από κόκκινα δάνεια, ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στις τράπεζες να εξυγιάνουν το ενεργητικό τους, να αποκτήσουν αξιοπιστία και ρευστότητα και να επικεντρωθούν στον πραγματικό τους ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής Οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και η ώθηση της ανάπτυξης.

Τα κόκκινα δάνεια που θα τιτλοποιούν οι τράπεζες θα μεταβιβάζονται σε SPV το οποίο θα εκδίδει τίτλους υψηλής (senior), μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής διαβάθμισης (junior). Οι τίτλοι θα πωλούνται σε επενδυτές, με τις τράπεζες να διακρατούν εξ ολοκλήρου το senior κομμάτι των τιτλοποιήσεων. Το κομμάτι αυτό θα συνοδεύουν οι εγγυήσεις του Δημοσίου. Συνολικά οι εγγυήσεις του Δημοσίου θα ανέλθουν σε 12 δις. ευρώ.

Ο «Ηρακλής» βασίζεται στο μοντέλο των κρατικών εγγυήσεων GACs που υιοθετήθηκε στην Ιταλία, ωστόσο είναι διαφορετικός καθώς έδωσε λύση στο θέμα της έλλειψης επενδυτικής βαθμίδας των ελληνικών ομολόγων. Σε αντίθεση με το ιταλικό μοντέλο όπου υπήρχε η επενδυτική βαθμίδα, οι πιο ασφαλείς τίτλοι (senior) των τιτλοποιήσεων NPLs του «Ηρακλή» θα φέρουν αξιολόγηση “ΒΒ-“, δηλ. τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα παρέχει την εγγύησή του για το ασφαλέστερο, κατά τους οίκους αξιολόγησης, τμήμα του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου (senior), έναντι προμήθειας υπέρ του, αποτιμημένη σε όρους αγοράς.

Η παροχή της εγγύησης δεν θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο, καθώς δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αντίκτυπο, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν έχει επίδραση στο χρέος ή το έλλειμμα και σε καμία περίπτωση δεν αγγίζει το buffer. Αντιθέτως, θα αποφέρει ετησίως έσοδα στο κράτος από την είσπραξη των προμηθειών που θα καταβάλλουν οι τράπεζες και οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίας (Credit Default Swaps).

Πηγή:capital.gr

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr