«Χάρη σε καινοτόμες παρεμβάσεις, διαμορφώθηκε και λειτουργεί ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο, συνεκτικό και – ταυτοχρόνως – ευέλικτο, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη θεσμικό πλαίσιο Κρατικής Αρωγής», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσιάζοντας τον απολογισμό.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του ΥΠΟΙΚ:

«Τα τελευταία χρόνια, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν γίνει – διεθνώς – πιο έντονες, γεγονός που αποτυπώνεται στη μεγαλύτερη συχνότητα και δριμύτητα των φυσικών καταστροφών.

Φαινόμενο που έγινε αισθητό και στη χώρα μας, ιδίως με τις πλημμύρες που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και με τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 και του 2022.

Ενώ, επιπλέον, σημαντικά υπήρξαν τα πλήγματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από σεισμούς που σημειώθηκαν σε περιοχές της χώρας.

Η Κυβέρνηση, συνεκτικά και συλλογικά, αντιλαμβανόμενη τις νέες συνθήκες, οι οποίες απαιτούσαν συνεχείς και άμεσες παρεμβάσεις στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, με ταχύτητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που – σήμερα – παρουσιάζουμε.

Καταρχάς, μετά από πολύμηνη διαβούλευση με το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων, μέσα από συνεργασία με φορείς και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και μετά από αξιολόγηση των σοβαρών προβλημάτων και αδυναμιών που εντοπίζονταν στο προηγούμενο σχετικό πλαίσιο, προχωρήσαμε στη θέσπιση του νέου πλαισίου της Κρατικής Αρωγής, με το Νόμο 4797/2021.

Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, με την οποία:

-Δημιουργήθηκε ένα νέο, ενιαίο θεσμικό πλαίσιο.

-Αντιμετωπίστηκε ο προϋπάρχων κατακερματισμός αρμοδιοτήτων.

-Ενοποιήθηκαν οι διαδικασίες, υπό το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο συστάθηκε η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

-Θεσπίστηκαν σαφείς διαδικασίες και επιταχύνθηκε η χορήγηση Κρατικής Αρωγής.

-Προωθήθηκε ο συντονισμός μέτρων στήριξης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

– Επετεύχθη η άμεση στήριξη των πληγέντων και η επιτάχυνση των διαδικασιών.

-Στηρίχθηκε η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς, μεταξύ άλλων, κινητροδοτήθηκε η ιδιωτική ασφάλιση, μέσω της παροχής κινήτρου και οφέλους για πληγείσες επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτική ασφάλιση.

Όλα τα παραπάνω, σε εναρμόνιση – πάντα – με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κυριότερες καινοτομίες που εισήγαγε το νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής είναι, μεταξύ άλλων:

-Η θέσπιση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης, ανάλογα με την πορεία εκτίμησης των ζημιών.

-Η θεσμοθέτηση – για πρώτη φορά – της δυνατότητας χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για την άμεση στήριξη των πληγέντων.

-Η καθιέρωση της δυνατότητας επιχορήγησης αγροτών, καθώς και μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

-Η θέσπιση ειδικής διαδικασίας επιχορήγησης αγροτών για ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες.

-Η πρόβλεψη ότι οι ενισχύσεις της Κρατικής Αρωγής είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.

-Η σύσταση λογαριασμού Κρατικής Αρωγής, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μετά τις πυρκαγιές του 2021 και υποδέχεται δωρεές, με στόχο τη στήριξη πληγέντων από φυσικές καταστροφές, την αποκατάσταση μετά από τέτοια φαινόμενα και την πρόληψή τους.

Συνολικά, στον λογαριασμό αυτόν, συγκεντρώθηκαν περίπου 5,6 εκατ. ευρώ, τα οποία, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, διατέθηκαν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μίσθωση αεροσκαφών με δυνατότητα χρήσης επιβραδυντικού υγρού (3.800.000 ευρώ) και σε δήμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (1.771.782 ευρώ)».