Πλησιάζουν τα 8.000 τα στεγαστικά δάνεια που έχουν εγκριθεί μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την υλοποίηση του προγράμματος που ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ, στο διάστημα από τις 3 Απριλίου 2023 μέχρι τις 9 Αυγούστου 2023: 

- υποβλήθηκαν συνολικά 39.587 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 34.420, δηλαδή το 87%, 

- από τις 34.420 αξιολογημένες αιτήσεις έλαβαν προέγκριση 23.393, δηλαδή 68%, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, 

- από τις 23.393 προεγκρίσεις έχουν εγκριθεί 7.976 δάνεια, δηλαδή 34%, καθώς έχει βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, με μέσο όρο ποσού έγκρισης 105.584 ευρώ. 

Συνολικά, οι εγκρίσεις έχουν δεσμεύσει 631.604.489 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 84% του συνολικού προϋπολογισμού των 750.000.000 ευρώ της ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», νέοι ή νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 ετών, μπορούν να αποκτήσουν κατοικία με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια της αγοράς, καθώς το 75% του κεφαλαίου χορηγείται άτοκα από τη ΔΥΠΑ, ενώ, για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και όσους αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή, το δάνειο είναι άτοκο στο σύνολό του.