Η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης της SoftOne μπορεί να επεξεργάζεται περισσότερα από 5.000.000 παραστατικά την ώρα. Την εντυπωσιακή απόδοση της cloud υπηρεσίας EINVOICING της SoftOne (Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και μέλους του Ομίλου Olympia) πιστοποίησε ειδικό έργο που διεξήχθη από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – του μοναδικού επιστημονικού φορέα που έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μεθοδολογίες για την εκτίμηση επίδοσης πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου τεκμηρίωσης ανέδειξαν τη σταθερή και απείρως κλιμακούμενη λειτουργία της λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης της SoftOne.

Αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία και τις πρωτοποριακές τεχνολογίες του μεγαλύτερου cloud παρόχου της αγοράς, η υπηρεσία EINVOICING είναι σε θέση να επεξεργάζεται περισσότερα από 5.000.000 παραστατικά πωλήσεων σε ωριαία βάση, όγκος που ξεπερνάει το μέγιστο αριθμό συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα συνολικά, σε μία ώρα σε περίοδο πλήρους φόρτου (όπως πχ Black Friday, περίοδος εκπτώσεων ή εορτών).

Την ίδια στιγμή, ο μέσος χρόνος επεξεργασίας και διαβίβασης κάθε παραστατικού ανέρχεται σε 150 milliseconds, αποτέλεσμα το οποίο και πληροί απόλυτα την προδιαγραφή της ΑΑΔΕ για επεξεργασία παραστατικών σε πραγματικό χρόνο.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από δύο ανεξάρτητες ομάδες εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνιστώντας το πρώτο έργο πιστοποίησης της απόδοσης μίας λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα.

Για τις ανάγκες του έργου, αναπτύχθηκαν ειδικές υποδομές προσομοίωσης της λειτουργίας της υπηρεσίας EINVOICING (και της πλατφόρμας myDATA) σε πραγματικές συνθήκες, ενώ εκτελέστηκαν επιμέρους σενάρια για τον έλεγχο της ανταπόκρισής της σε κλιμακούμενο όγκο συναλλαγών χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Η υπηρεσία EINVOICING της SoftOne έχει λάβει άδεια καταλληλότητας από την ΑΑΔΕ για υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ). Διασυνδεόμενη απρόσκοπτα με οποιοδήποτε σύστημα λογισμικού ή τιμολόγησης της αγοράς, διασφαλίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση πιστοποιημένων παραστατικών πωλήσεων -τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής- σε πελάτες και την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.