Στην επιλογή συμβούλου που θα «τρέξει» το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», όσον αφορά τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, που περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις για το ψηφιακό κράτος, προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”» κατακυρώνεται στην ένωση εταιρειών PLANET ΑΕ και DIADIKASIA BUSSINESS CONSULTING Α.Ε. Οι δύο σύμβουλοι θα κάνουν την κομβική δουλειά του προγραμματισμού και όχι μόνο.