Τρέχουν στο Γενικό Λογιστήριο να μαζέψουν τις σπατάλες ή αν προτιμάτε τις «δαπάνες μειωμένης αποτελεσματικότητας» των υπουργείων.

Μέχρι σήμερα και με ορίζοντα τον προϋπολογισμό του 2020 στο ΓΛΚ έχουν συγκροτηθεί τρεις ειδικές επιτροπές για επισκόπηση δαπανών στα υπουργεία Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα συγκροτηθούν επιτροπές και γι΄ άλλα υπουργεία. Βασικό τους έργο είναι ο εντοπισμός «δαπανών μειωμένης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας».

Βλέπετε όπως μαρτυρούν τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στον προϋπολογισμό του 2019, πέρυσι εξοικονομήθηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας 30 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας, 25,7 εκατ. από το υπουργείο Υγείας και 8,3 εκατ. από το υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα υπάρχει βάση δεδομένων για τους σπάταλους υπουργούς.