Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι σήμερα πιστώνονται σε 6.465 συνταξιούχους της τέως Ολυμπιακής Αεροπορίας ποσά, συνολικού ύψους 29.889.555,15 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν σε αναδρομικά από επανυπολογισμό συντάξεων. Συνεπώς, έκαστος από τους ανωτέρω συνταξιούχους θα λάβει περίπου 4.600 € κατά μέσο όρο.

Σημειώνεται ότι, το εγχείρημα του επανυπολογισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο, καθώς κάθε κατηγορία ασφαλισμένων έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και η ανάπτυξη ειδικών λογισμικών σε συνδυασμό με την εντατική προσπάθεια όλου του έμψυχου δυναμικού του e-ΕΦΚΑ και την αμέριστη υποστήριξη του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης φέρνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση αυτού του έργου.