Πέντε νέα έργα για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε δημόσια κτήρια της Πελοποννήσου, μέχρι το τέλος του 2023, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 4 εκατ. ευρώ, προβλέπουν οι σχετικές αποφάσεις εντάξεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι πέντε νέες εντάξεις έργων είναι οι εξής:


- «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτήρια του Δήμου Τρίπολης». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δικαιούχος είναι ο Δήμος Τρίπολης.

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 1.063.333,33 ευρώ και η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 06/04/2023 και λήξης η 31/12/2023.


Το έργο αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε 21 κτήρια του Δήμου Τρίπολης.


- «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτήρια στη Μεγαλόπολη». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για το έργο είναι 985.338,72 ευρώ και η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/05/2023 και λήξης η 31/12/2023.


Η πράξη αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε δημόσια κτήρια, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών καυσίμων ή αυτών που συνδέονται με το σύστημα της τηλεθέρμανσης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών, την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές και την απεξάρτηση από στερεά ορυκτά καύσιμα. Αφορά ενίσχυση των δημόσιων κτηρίων που βρίσκονται στην πόλη της Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας και έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή.


- «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτήρια του Δήμου Κορινθίων». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνης της πράξης είναι 840.720 ευρώ με ημερομηνία έναρξης της πράξης τη 31η/03/2023 και λήξης την 31η/12/2023.


Ειδικότερα η πράξη αφορά στην εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε κτήρια που στεγάζουν σχολικές μονάδες στην πόλη της Κορίνθου.
- «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"».
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνης είναι 769.809,98 ευρώ με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 1η/06/2023 και λήξης την 31η/12/2023.


Συγκεκριμένα αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο στο κεντρικό κτήριο, στο κτήριο του Τομέα Ψυχικής Υγείας και στο κτήριο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείο Τρίπολης.


- «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 275.856,85 ευρώ με ημερομηνία έναρξης της Πράξης την 1η/06/2023 και λήξης την 31η/12/2023.


Συγκεκριμένα αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.