Θα παραμείνουν παγωμένες οι δικαστικές διαδικασίες, μετά και τη νέα απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να παρατείνει την αποχή από ποινικές δίκες, αλλά και από τη νομική βοήθεια μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2024.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Παρασκευής 19 Ιανουαρίου 2024, οι δικηγόροι έκριναν πως δεν έχουν γίνει αποδεκτά τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση και πως πρέπει να συνεχίσουν την αποχή τους από τις δικαστικές αίθουσες τουλάχιστον ως τις 2 Φεβρουαρίου, αφού πρώτα συνεδριάσουν εκ νέου την 1η Φεβρουαρίου.

Ολόκληρη η απόφαση της ολομέλειας

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα 19.1.2024 στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια με προηγούμενες αποφάσεις της έχει θέσει το πλαίσιο της διεκδίκησης για την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού σώματος.

Η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων μας (επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια, αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ, πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης, κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου), η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων και διεκδικήσεών μας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παραμένουν ρηματικώς οι δεσμεύσεις του Υπουργού, οι οποίες ενώ εκφράστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας, καμία εξ αυτών δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Περαιτέρω, ως προς το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας που λήγει 29-2-2024, η Ολομέλεια ζητά: 1) Να διατηρηθεί η δυνατότητα λήψης παροχής υγειονομικής περίθαλψης για το τρέχον έτος με μόνη την καταβολή των εισφορών υγείας έτους 2023 και 2) να επανέλθει η δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφασίζει να προτείνει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, κατ’ ελάχιστον, την αποχή των μελών τους:

– Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

– Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ.

– Από δίκες Νομικής Βοήθειας.

– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το πλαίσιο που αποφασίσθηκε κατά την 4-1-2024 συνεδρίασή της.

Η διάρκεια της αποχής προτείνεται μέχρι και 2.2.2024 και εξουσιοδοτείται η Συντονιστική Επιτροπή να επανεκτιμήσει τη στάση της ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Πέμπτη 1.2.2024.