Στο όραμα αλλά και στη στρατηγική ώστε να γίνει η Ελλάδα πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη στην εισαγωγική ομιλία της στην ημερίδα «Τουρισμός και Αειφορία» που διοργάνωσε στο Μουσείο της Ακρόπολης η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Έχουμε την πολιτική βούληση αλλά και τα εργαλεία, τόνισε η υπουργός, ώστε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τον ελληνικό τουρισμό.

Μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και πολιτικών, υπογράμμισε η κα Όλγα Κεφαλογιάννη, δημιουργούμε τις συνθήκες για μία νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισμό, με στόχο τη βιωσιμότητα των προορισμών και του τουριστικού προϊόντος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, συνθέτουμε ένα τουριστικό προϊόν που θα αναπτύσσεται με γνώμονα το μέτρο και την ισορροπία, ώστε η οικονομική ανάπτυξη να εξασφαλίζει ευκαιρίες για όλους, να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό κεφάλαιο και να αναδεικνύονται νέοι προορισμοί.

Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από το ξεπερασμένο μοντέλο το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ποσότητα έναντι της ποιότητας και να εστιάσουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στην ανθεκτικότητα των προορισμών, θεσπίζοντας κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας.

Ειδικότερα αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες και στον σχεδιασμό του Υπουργείου για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, επεσήμανε:

- Την πρωτοβουλία της χώρας μας για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, με αντικείμενο τη μέτρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.

- Τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού με αρμοδιότητα τη διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό μιας ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις επιμέρους περιφέρειες.

-Τους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που θα αφορά προορισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Πρόσθεσε επίσης ότι μέσω δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προωθούνται έργα για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και την αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας, με γνώμονα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναφέρθηκε ακόμα στο επικείμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό που θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την τουριστική αγορά, προσδιορίζοντας έναν οργανωμένο τρόπο ανάπτυξης και θέτοντας σταθερές βάσεις για τη χρήση της γης στην τουριστική δραστηριότητα.

Τέλος, σχετικά με τη νέα προσέγγιση προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος, επεσήμανε ότι επιδίωξή μας είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών διαφοροποίησης της τουριστικής μας προσφοράς, με στόχο επίσης τη διάχυση των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια και την προβολή βιώσιμων πρακτικών, εμπειριών και δραστηριοτήτων.