Όλες οι νέες προθεσμίες για πληρωμές φόρων

by Manifesto

Πλήθος παρατάσεων, αναστολών και άλλων αλλαγών σε προθεσμίες εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τέθηκαν σε ισχύ από την κυβέρνηση στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων παροχής οικονομικών διευκολύνσεων προς εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πρωτοφανή κρίση την οποία έχει προκαλέσει η εξάπλωση ίου κορωνοϊού.

Η «Ναυτεμπορική» παρουσιάζει μια πλήρη λίστα με τις ρυθμίσεις για τις προθεσμίες εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μηνών Μαρτίου και Απριλίου. Οι ρυθμίσεις αυτές, που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την κυβέρνηση, αφορούν 1,5 εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς αυτοαπασχολούμενους και περισσότερους από 1,7 εκατομμύριο μισθωτούς – εργαζόμενους και λοιπούς φορολογούμενους. Πρόκειται συνολικά για 11 ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

 1. Παρατάθηκαν έως τις 10/4/2020 οι λήξασες στις 30 και 31/3/2020 προθεσμίες για την καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες ισχύουν μόνο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αποφάσισαν να πληρώσουν κανονικά τα χρέη αυτά μη κάνοντας χρήση του δικαιώματος αναστολής πληρωμών έως τις 31/8/2020, προκειμένου να κερδίσουν το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25%.
 2. Παρατάθηκε μέχρι τις 10/4/2020 η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Μαρτίου 2020 των ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής αποπληρωμής οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία έληξε κανονικά στις 31/3/2020 και ισχύει μόνο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αποφάσισαν να πληρώσουν κανονικά τη δόση αυτή.
 3. Παρατάθηκαν έως και τις 10/4/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που έληξαν κανονικά στις 31/3/2020 και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία:
  α) συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2020 το 70ό έτος της ηλικίας τους,
  β) παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, όπως προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί ή από άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
 1. Παρατάθηκε έως τις 10/4/2020, για τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 3, η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Μαρτίου 2020 των ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής αποπληρωμής οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία έληξε κανονικά στις 31/3/2020.
 2. Οι κανονικές προθεσμίες καταβολής για οφειλές ΦΠΑ και οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν ήδη βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι η 31η Μαρτίου 2020 και η 30ή Απριλίου 2020 αντίστοιχα. Για τις οφειλές αυτές η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2020 δεν παρατάθηκε μέχρι τις 10/4/2020, καθώς γι’ αυτές δεν προβλέπεται έκπτωση 25% ή οποιαδήποτε άλλη έκπτωση αν εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Εφόσον, οι φορολογούμενοι που βαρύνονται με τις οφειλές αυτές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή λοιποί αυτοαπασχολούμενοι εντασσόμενοι, βάσει ΚΑΔ, στα οικονομικά μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, ισχύει αναστολή πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 και για τις οφειλές αυτές.
 3. Η εξόφληση του ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουάριου είτε εφάπαξ, μέχρι 31/3/2020, είτε σε δύο μηνιαίες δόσεις, έως 31/3/2020 και έως 30/4/2020, από όσους εντασσόμενους στα μέτρα οικονομικής στήριξης τηρούν διπλογραφικά βιβλία (δηλαδή όπως ακριβώς προβλέπει ο ισχύων Κώδικας ΦΠΑ, με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ) δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25%, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.
 4. Εάν ο ΦΠΑ που θα βεβαιωθεί τον Απρίλιο -για τη φορολογική περίοδο του μηνός Μαρτίου σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή για τη φορολογική περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020 σε όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία-εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι 30/4/2020, δηλαδή εάν δεν επιλεχθεί καν η αποπληρωμή σε δύο μηνιαίες δόσεις (μέχρι τέλος Απριλίου και μέχρι τέλος Μαΐου όπως προβλέπει ο Κώδικας ΦΠΑ), το 25% του ποσού του ΦΠΑ που θα εξοφληθεί θα θεωρηθεί ως «υπερβάλλον ποσό καταβολής» και θα συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές του φορολογούμενου οι οποίες θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση από τον Μάιο και μετά.
 5. Παρέχεται σε όσους φορολογούμενους εντάσσονται στα μέτρα οικονομικής στήριξης η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και τις 31/8/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις ΔΟΥ την περίοδο από 30/3/2020 μέχρι και 30/4/2020.
 6. Παρέχεται σε όσους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς αυτοαπασχολούμενους εντάσσονται στα μέτρα οικονομικής στήριξης η δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 30/09/2020 για όσες έπρεπε να πληρωθούν τον Μάρτιο και έως 30/10/2020 για όσες έπρεπε να πληρωθούν τον Απρίλιο. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ έως 30/06/2020 για τις δόσεις Μαρτίου και έως 31/7/2020 για τις δόσεις Απριλίου. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι υπό αναστολή οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 30/9/2020 ή 30/10/2020 κατά περίπτωση. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα, έως 10/4/2020 του μηνός Μαρτίου και έως30/4/2020 του μηνός Απριλίου.
 1. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών και υποχρεώνονται να εισπράξουν τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου και Απριλίου μειωμένα κατά 40% παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες κανονικά μέχρι 10/4/2020 και μέχρι 30/4/2020. Εάν όμως οι φορολογούμενοι αυτοί πληρώσουν στις κανονικές προθεσμίες τις παραπάνω οφειλές τους, θα δικαιούνται έκπτωσης 25%.
 2. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα οικονομικής στήριξης έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντίστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος- βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Σχετικα Αρθρα