Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της EY (Sustainable Finance Index), προκύπτει πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρωτοστατούν παγκοσμίως σε επιδόσεις σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση. Ιδιαίτερα για την κοινωνία, παρόλο που υπάρχει βελτίωση, η δράση των ευρωπαϊκών τραπεζών υστερεί σε σχέση με τους αντίστοιχους τραπεζικούς οργανισμούς των ΗΠΑ και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, ιδιαίτερα στην ατζέντα της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης (D&I).

Με συνολική βαθμολογία 7,4 με άριστα το 10 οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατέγραψαν οριακή βελτίωση σε σχέση με πέρσι (7,3) σε θέματα ESG. Με τις συνολικές επιδόσεις τους να βαθμολογούνται υψηλότερα από τις αντίστοιχες των τραπεζών στη Βόρεια Αμερική (7,2) και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (6,3), σημειώνοντας τις υψηλότερες επιδόσεις στη συνολική δραστηριότητα ESG σε σύγκριση με τους κλάδους της ασφάλισης (7,3) και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (7,0) στην Ευρώπη. Όπως προκύπτει από τον δείκτη της EY, οι περισσότερες δράσεις ESG των ευρωπαϊκών τραπεζών, εστιάζονται, κυρίως, στους παρακάτω επιμέρους τομείς:

- Περιβάλλον: «Διαχείριση ενέργειας και κλιματική αλλαγή» (9,3) «προσφορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών» (9,1) και «διαχείριση αποβλήτων και υδάτων» (7,4).

- Κοινωνία: «Προστασία δεδομένων και απόρρητο» (10), «προστασία whistleblowers» (όσων προβαίνουν σε καταγγελίες για παράτυπες συμπεριφορές) (10) και «ασφάλεια στον χώρο εργασίας» (9,9). - Διακυβέρνηση: «Αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου» (7,6), «διαφάνεια και έλεγχος» (7,5) και «διακυβέρνηση θεμάτων ESG» (6,9). Τα χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας καταγράφονται στη «διαφορετικότητα και συμπερίληψη» (5,7), στη «διαφορετικότητα της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου» (4,7) και στην «εστίαση στην ποιότητα» (3,3), που περιλαμβάνει την υιοθέτηση συστημάτων ποιότητας υπηρεσιών, όπως το ISO9000.

Θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία

Με την ευκαιρία της έρευνας, ο εταίρος και επικεφαλής του Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, Γιώργος Πουλόπουλος,, δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα - ανάμεσά τους και της Ελλάδας - φαίνεται ότι αφουγκράζονται τις προσδοκίες των πελατών τους, της κοινωνίας και των μετόχων και έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στα θέματα ESG. Η εξέλιξη αυτή, έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία ενώ, συγχρόνως, καθιστά τις ευρωπαϊκές τράπεζες πιο ελκυστικές στους μετόχους τους, τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους. Ωστόσο, θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους στα θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, για παράδειγμα μέσω την ανάληψης θέσεων ευθύνης από περισσότερες γυναίκες, καθώς οι επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα χρήζουν βελτιώσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες στην Ευρώπη θα ευθυγραμμιστούν καλύτερα με το προφίλ των πελατών που εξυπηρετούν, ενώ, παράλληλα, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας ομάδες υψηλής απόδοσης, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας».