Στην απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του υπέρυθρου θερμομέτρου DT-8826 προχώρησε ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού «διαπιστώθηκε η διάθεσή του στην ελληνική αγορά, χωρίς να τεκμηριώνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσής του κατά παράβαση των άρθρων 2 και 17 της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009» της υπουργικής απόφασης. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία YUNG HENG WENG YUNGUI DEXIONG, ως εισαγωγέας του προϊόντος, οφείλει να  παύσει άμεσα τη διάθεσή του στην ελληνική αγορά και να ενημερώσει όλους τους
πελάτες της.

Διαβάστε εδώ την απόφαση