Η εμπειρία σχεδόν 200 χρόνων και το πανελλαδικό δίκτυο των ΕΛΤΑ αποτελούν την ισχυρή βάση για τη νέα περίοδο των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η αναδιοργάνωση έρχεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αναμένεται να ξεδιπλωθεί σταδιακά σε βάθος 18 μηνών και περιλαμβάνει:

-Μια νέα εποχή εξυπηρέτησης πελατών με βάση διεθνή πρότυπα.

-Ενα νέο σύστημα διανομής με ενοποιημένο, πλήρως εκσυγχρονισμένο και λειτουργικό δίκτυο, που περιλαμβάνει υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια, ενώ διατηρεί τα κόστη σε ανταγωνιστικά επίπεδα για την αγορά.

-Αναβάθμιση της λειτουργίας των υποκαταστημάτων σε κομβικές περιοχές με διεύρυνση ωραρίου και με περισσότερο προσωπικό.

-Ενίσχυση της θέσης των ΕΛΤΑ στην αγορά των ταχυμεταφορών με τη διεύρυνση των συνεργειών με τα ΕΛΤΑ Courier.

-Νέο επιχειρησιακό μοντέλο που ενισχύει έμπρακτα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.