Ενα σημαντικό μέρος της «πίτας» στο οργανωμένο λιανεμπόριο έχουν αρχίσει να κατακτούν τα τελευταία χρόνια τα μικρά καταστήματα γειτονιάς.

Με διαδοχικές επενδύσεις στο μοντέλο του franchise, κάποιες μεγάλες αλυσίδες -όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My Μarket και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός-, έχουν κάνει βήματα ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα μικρά καταστήματα, με επιφάνεια από 0 έως και 400 τετραγωνικά μέτρα, είχαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη πωλήσεων σε σχέση με καταστήματα περισσότερων τετραγωνικών.

Με βάση τα στοιχεία Νοεμβρίου της εταιρείας μετρήσεων αγοράς Circana, η ανάπτυξη πωλήσεων για τα συγκεκριμένα καταστήματα ανήλθε στο 14,7%. Ακολούθησαν τα υπερ-μάρκετ, με επιφάνεια που υπερβαίνει τα 2.500 τετραγωνικά μέτρα και ανάπτυξη 13,5%, τα μεσαία καταστήματα, με επιφάνεια από 400 τμ έως και 1.000 τμ και ανάπτυξη 9,8%, και τα μεγάλα, με επιφάνεια από 1.000 έως και 2.500 τετραγωνικά μέτρα με ανάπτυξη 7%.