Εντονος ανταγωνισμός επικρατεί στην αγορά αθλητικών ειδών. Κι αυτό γιατί οι δύο κυρίαρχοι λιανέμποροι, που είναι η Intersport του ομίλου Φουρλή και ο όμιλος Cosmos που έχει εξαγοραστεί, μάχονται για την πρώτη θέση στην αγορά. 

Εως αυτήν τη στιγμή η Intersport κυριαρχεί από πλευράς τζίρου, ο οποίος το 2022 ήταν 184,3 εκατ. ευρώ. Στο δίκτυο της Intersport εντάσσονται 107 καταστήματα. 

Στην περίπτωση της Intersport ο προαναφερόμενος κύκλος εργασιών προέρχεται από τη δραστηριότητά της σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. Από την άλλη, όμως, η Cosmos Group εμφανίζεται ιδιαίτερα δυναμική και μάλλον θα βρεθεί πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο το 2024.