Αποζημίωση από την Novartis διεκδικεί η Ελλάδα μετά την απόφαση της κυβέρνησης να συγκροτήσει νομική ομάδα. Μετά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ όπου και αναγνωρίζεται η δράση της εταιρείας στην Ελλάδα, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να βρεθεί λύση ώστε να αποζημιωθεί και η χώρα μας.

Όπως γράφει η στήλη «Μικροπολιτικός» στα Νέα ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιωάννης-Κωνσταντίνος Χαλκιάς διαβεβαιώνει παράλληλα ότι το ΝΣΚ δεν περιορίζεται σε «τυπικό» χειρισμό, αλλά προετοιμάζει παρέμβαση επί της ουσίας, βασισμένο στην εμπειρία και στην επιστημονική επάρκεια των στελεχών του για «να διεκπεραιώσουν δικαστικά ή/και εξώδικα» τέτοιου είδους υποθέσεις.

Ως προς τη νομική διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΝΣΚ – με σχετική επιστολή του – γνωστοποιεί τα εξής: «Μετά από εντολή των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, που μας διαβιβάστηκε στις 29/6/2020, συγκροτήθηκε άμεσα στις 3/6/2020, με απόφασή μου, πολυμελής ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν στα αρμόδια Γραφεία Νομικού Συμβούλου των παραπάνω υπουργείων και διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στον χειρισμό συναφών υποθέσεων, με αντικείμενο: α) Να υποδείξει προς τα αρμόδια υπουργεία τις ενδεικνυόμενες δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας ή ηθικής βλάβης έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο από ενέργειες της εταιρείας Novartis ΕΛΛΑΣ. β) Να προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια εντός και εκτός Ελλάδας για τη διεκδίκηση για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου κάθε απαίτησής του κατά της παραπάνω εταιρείας».