Η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής συνεδρίασε υπό την προεδρία του Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, καθηγητή Χρήστου Ταραντίλη, με θέμα «Ναυτιλία και τεχνολογική καινοτομία» και προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Γιάννη Μαρτίνο, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της SignalGroup.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι η ναυτιλία είναι η σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας, αποτελεί το 7% του ΑΕΠ, απασχολεί πάνω από 200 χιλιάδες εργαζομένους, ενώ οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές ξεπέρασαν τα 17 δισ. ευρώ το 2021.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η τεχνολογική καινοτομία στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, των υλικών, του περιβάλλοντος και της ενέργειας λειτουργεί ως καταλύτηςμετασχηματισμούτουκλάδουτης ναυτιλίας, συντελώντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διαχρονικών προκλήσεων όπως:

 • η μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του πλοίου,
 • η επίτευξη μεγαλύτερης αξιοπιστίας και ασφάλειας του ταξιδιού,
 • η βελτιστοποίηση στην κατανάλωση του καυσίμου και η μείωση εκπομπών άνθρακα,
 • η μείωση του χρόνου διευθέτησης των υπηρεσιών με διαφανή και ελεγχόμενο τρόπο,
 • η βελτιστοποίησητωνσυναλλαγώνόλωντωνεμπλεκομένωνστην επιχειρησιακή λειτουργία.

Προλογίζοντας τον κ. Μαρτίνο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι καινοτομεί στον χώρο του,αναπτύσσονταςτεχνολογίαγιατηβελτιστοποίηση της διαχείρισης των στόλων στη ναυτιλία, με απώτερο σκοπό να καταστεί η Ελλάδα παγκόσμιος κόμβος ναυτιλιακής καινοτομίας.

Αφού αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα προόδου των τελευταίων χρόνων που δείχνουν ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αντιληφθεί τη δύναμη της τεχνολογίας, ο κ. Μαρτίνος κατέθεσε στην Επιτροπή τις προτάσεις του για περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ώστε να είναι διεθνώς ανταγωνιστικό.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρτίνο

 • χρειάζεται περισσότερη απλοποίηση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων (π.χ. στην εργοδοσία, τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΦΠΑ) μιας startupκαι γι’αυτό το λόγο η δημιουργία ξεχωριστής ΔΟΥ και τμημάτων στον ΕΦΚΑ για τέτοιου τύπου τεχνολογικές εταιρείες,
 • άμεσα διαθέσιμη χρηματοδότηση για σημαντικές τεχνολογικέςκαινοτομίες (“deep tech”),οι οποίες χρειάζονται χρόνο για νααποδείξουν την αξία τους,
 • φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση Ελλήνων και μη από το εξωτερικό με εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού,
 • ενδυνάμωση του brand “Made in Greece” για τα προϊόντα τεχνολογικήςκαινοτομίας,
 • επιβράβευση των εταιρειών που εξάγουν σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές και, τέλος,
 • ενθάρρυνση των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών να επενδύσουν σε νεοφυείς εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας.