Η οικονομική διπλωματία ως εργαλείο ανάπτυξης της Ελλάδος

130
tomanifesto.gr manifesto to manifesto manifesto gr manifesto.gr tomanifesto manifestogr μανιφεστο manifesto news efimerida manifesto eidhseis to manifesto eidiseisΤο Brexit και οι επιπτώσεις για το ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καλείται να καλύψει επειγόντως το κενό των χαμένων επενδύσεων δημιουργώντας μια νέα κουλτούρα οικονομικής πολιτικής μέσω της οικονομικής διπλωματίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους οικονομικούς φορείς , υπουργεία , επιμελητήρια και περιφέρειες σε συνδυασμό με τον ιδιωτικό τομέα .
Η οικονομική διπλωματία όχι μόνο θα προωθήσει την ευημερία του κράτους, αλλά θα χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις για να στηρίξει την εξωτερική της πολιτική . Κατά συνέπεια, η οικονομική διπλωματία αποτελεί σημαντικό θέμα των εξωτερικών σχέσεων σχεδόν όλων των χωρών. Στο εσωτερικό , τα οικονομικά υπουργεία, οι οργανισμοί προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων, τα εμπορικά επιμελητήρια και, φυσικά, τα υπουργεία εξωτερικών, θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι στο οικονομικό έργο. Οι τρέχουσες τάσεις περιλαμβάνουν την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ κρατικών και μη επίσημων υπηρεσιών και την αυξημένη σημασία που αποδίδεται στα ζητήματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου , τη διαπραγμάτευση των ελεύθερων συναλλαγών και των εμπορικών συμφωνιών καθώς και των συμφωνιών που καλύπτουν τις επενδύσεις, την αποφυγή της διπλής φορολογίας, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα συναφή. Στο εξωτερικό, οι πρεσβείες, τα προξενεία και τα γραφεία εμπορίου που χειρίζονται την οικονομική διπλωματία. Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η προώθηση, η προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων, επενδύσεων, τεχνολογίας και τουριστών. Η οικονομική διπλωματία συνδέεται στενά με πολιτικά, δημόσια και άλλα τμήματα της διπλωματίας, όπως ο τουρισμός για παράδειγμα , ως μια μορφή “ήπιας διπλωματίας” .
Η σύγχρονη δυσανάλογη δυναμική των συνιστωσών της παγκόσμιας αγοράς απαιτεί την κατάλληλη ανάπτυξη ξεχωριστών εθνικών οικονομικών συστημάτων και την κατάλληλη διαχείριση των θεμάτων διεθνούς συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι , η Ελλάδα ,θα πρέπει να λάβει υπόψη της , τις κύριες προτεραιότητες και τις διαρθρωτικές αλλαγές στις παγκόσμιες οικονομικές διαδικασίες, να συντονίσει ποιοτικά και ποσοτικά το δικό της “στυλ” οικονομικής διπλωματίας, να διεθνοποιήσει τα εργαλεία της και να διαμορφώσει το σύστημα συντονισμένων οικονομικών συμφερόντων σε μακροοικονομικά επίπεδα αντίστοιχα προς τις απαιτήσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης. Έτσι, η αμοιβαία επωφελή και αποτελεσματική συνεργασία μπορεί να υλοποιηθεί μόνο υπό συνθήκες καθορισμού και εξέτασης των σημαντικότερων κανόνων της παγκόσμιας αγοράς και οικοδόμησης ενός ώριμου συστήματος οικονομικής διπλωματίας.
Η ανάλυση των σημερινών γεωοικονομικών τάσεων καθώς και οι ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης των διεθνών αγορών βασικών προϊόντων είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για την κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικής χρήσης εργαλείων οικονομικής διπλωματίας στη διαδικασία λήψης διαχειριστικών αποφάσεων ως προς τις μεθόδους διεθνούς οικονομικής επέκτασης, της οργάνωσης των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, την αντιμετώπιση των διεθνών συγκρούσεων και των διαφορών κλπ. Μεταξύ των κυριότερων παραγόντων της ανάπτυξης των μέσων της διεθνούς οικονομικής διπλωματίας είναι, πρωτίστως, ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ παράγοντας . Καθορίζει τις προοπτικές της διεθνούς συνεργασίας των οικονομικών δομών και της επικοινωνίας με εκπροσώπους άλλων πολιτικών συστημάτων. Σημαντικό στην ανάλυση του πολιτικού περιβάλλοντος είναι, η μελέτη των χαρακτηριστικών του πολιτικού συστήματος για τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων και χαρακτηριστικών της αλληλεπίδρασης των ολοκληρωμένων πολιτικών .
Μια άλλη ομάδα καθορισμού ανάπτυξης της οικονομικής διπλωματίας είναι οι ΝΟΜΙΚΟΙ παράγοντες, που χαρακτηρίζονται από δυνατότητες νομικής επίλυσης εμπορικών θεμάτων και πιθανών εμπορικών διαφορών και συγκρούσεων , δημιουργώντας το νομικό περιβάλλον διεθνούς συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα.
Σκοπός της ανάλυσης του νομικού περιβάλλοντος είναι: (1) μελέτη βασικών χαρακτηριστικών και συνθηκών του υφιστάμενου νομικού συστήματος για την δυνατότητα συντονισμού των οικονομικών συμφερόντων και την αποφυγή συγκρούσεων , (2) τον καθορισμό νομικής σταθερότητας, διαφάνειας των κανονιστικών επιπτώσεων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και (3) αξιολόγηση νομικών κινδύνων και ασφάλειας. Η αναγκαιότητα της ανάλυσης του διεθνούς νομικού πεδίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: την πολυπλοκότητα και τις κρυφές συγκρούσεις του νομικού περιβάλλοντος των διεθνών επιχειρήσεων, την ύπαρξη θεμελιωδώς διαφορετικών τύπων νομικών συστημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές στην κατανόηση και ερμηνεία των νομικών κανόνων , την ύπαρξη ειδικών προτεραιοτήτων και ειδικών τομέων νομικής παρέμβασης που μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο εμπορευματοποιημένος, κοινωνικοποιημένος ή ιδεολογικός κλπ. Η επιτυχής ανάπτυξη και η κατάλληλη εφαρμογή των εργαλείων οικονομικής διπλωματίας επιτρέπει τον αποτελεσματικό συντονισμό της λειτουργίας ορισμένων τομέων νομικής δράσης και την προστασία της διεθνούς επιχειρηματικότητας.
Ένας σημαντικός παράγοντας των διεθνών επιχειρήσεων είναι το οικονομικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς εφαρμογής των εργαλείων της οικονομικής διπλωματίας. Υπάρχουν κρυμμένοι και ασαφείς παράγοντες του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος των διεθνών επιχειρήσεων, οι οποίοι επηρεάζουν έντονα τα εσωτερικά κίνητρα και τη συμπεριφορά όλων των συμμετεχόντων της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Η πολιτισμική συνιστώσα της ανάλυσης των ευκαιριών της αγοράς για διεθνή αλληλεπίδραση περιλαμβάνει στοιχεία όπως η επιστήμη, η εκπαίδευση, η γλώσσα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, κλπ. Οι διαφορετικές κοινωνικοπολιτιστικές παράμετροι επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους , τις ευκαιρίες, τις τάσεις και τις ποιοτικές παραμέτρους της εφαρμογής ορισμένων μέσων οικονομικής διπλωματίας. Εδώ θα πρέπει η νέα κυβέρνηση της ΝΔ να επιστρατέψει τα υπουργεία τουρισμού (ΕΟΤ) , πολιτισμού και περιβάλλοντος στην λογική της διαμόρφωσης μιας οικονομικής διπλωματίας υπό την αιγίδα και εποπτεία του Πρωθυπουργού.
Μια άλλη σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή διεθνή συνεργασία είναι το τεχνολογικό περιβάλλον των διεθνών επιχειρήσεων, το οποίο καθορίζει τις δυνατότητες αποτελεσματικής συνεργασίας και τα χαρακτηριστικά των διεθνών σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων. Το επίπεδο της τεχνολογίας στο σημερινό στάδιο του πολιτισμού είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της κοινωνίας του κράτους και της αγοράς, που ορίζει τις προτεραιότητες της κοινής ανάπτυξής τους. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ ορισμένων αγορών από την άποψη του τεχνολογικού επιπέδου όσον αφορά: – την ικανότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, την κλίμακα χρήσης τους, το επίπεδο των εξαγωγών και εισαγωγών τεχνολογιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, – τη σημασία των προοδευτικών , των κοινωνικοοικονομικων αλλαγων στην κοινωνία και την οργάνωση της παραγωγής που είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το φυσικό περιβάλλον των διεθνών επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος που γίνονται δεκτά και αναγνωρίζονται σε συνθήκες διεθνοποιημένης αγοράς. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις αγορές, δημιουργώντας πρόσθετες ευκαιρίες για χρήση τεχνολογιών αμοιβαίας πίεσης μεταξύ των εταίρων συνεργασίας.
Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα την ανάκαμψη οφείλει να δημιουργήσει το branding της χώρας. Αυτό θα συντελεστεί με την συνδυαστική δράση και την συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων . Θα συνεπικουρηθεί με την “soft power ” του τουρισμού και του πολιτισμού για την στρατηγική μιας νέας Ελλάδος στο μέλλον.

Στράτος Γεραγώτης , Διδάκτωρ του Παν/μιου των Βρυξελλών , τ. Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Παν/μιο της Pavia της Ιταλίας