Με μια κοινή απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Χρήστου Σπίρτζη η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα διέγραψε χρέη 700 εκατ. ευρώ περίπου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρείας που λίγους μήνες πριν είχε πωλήσει στους ιταλικούς σιδηρόδρομους έναντι του ποσού των 45 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε «από τη θέση της παρούσας σε ισχύ διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).  Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010 και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή»

Και προστίθεται ότι «η πράξη διαγραφής και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στην παρούσα απαλλάσσεται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, δημόσιο, κοινοτικό, και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν.2859/2000. Η ωφέλεια που προκύπτει για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη ρύθμιση του
σωρευμένου χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος δίχως να απαιτείται η καταχώρησή της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.»

Με απλά λόγια για να πωληθεί η εταιρεία 45 εκατ. ευρώ διαγράφηκαν χρέη της υπερπολλαπλάσια προς τον ΟΣΕ την ώρα μάλιστα που η ίδια δεν έχει υλοποιήσει δεσμεύσεις της αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του. Και όχι μόνο αυτό. Το ποσό στο οποίο πωλήθηκε αντιστοιχεί στα έσοδα που έχει η ιταλική εταιρεία από τις επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές μόνο μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε χαιρετίσει αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα είχε βρεθεί στην Κέρκυρα με τον τότε Ιταλό ομόλογό του για να γιορτάσει την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, αν και ο ίδιος ως αξιωματική αντιπολίτευση τασσόταν κατά της πώλησης και μάλιστα πώλησης έναντι 300 εκατ. ευρώ.

Βέβαια στη συνέχεια τονιζόταν πως όλα έγιναν με βαριά καρδιά και υπό το βάρος των πιέσεων των δανειστών εν΄τούτοις ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει πως με την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ γλύτωσε το δημόσιο και κατ επέκταση το κράτος και οι φορολογούμενοι από «ένα μεγάλο βάρος».

Κλήθηκαν όμως να πληρώσουν ως φορολογούμενοι τη διαγραφή των χρεών των 700 εκατ ευρώ.

Δείτε το ΦΕΚ:

 

FEK_3