Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεώργιος Σταμάτης, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και των Τοξικοεξαρτήσεων (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), Alexis Goosdeel και τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, Αθανάσιο Θεοχάρη, για τις σχεδιαζόμενες πολιτικές και δράσεις για την καταπολέμηση της αστεγίας και την ολιστική υποστήριξη των εξαρτημένων αστέγων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Σταμάτης δήλωσε: «Η ουσιαστική υποστήριξη των άστεγων συμπολιτών μας που τελούν σε συνθήκες εξάρτησης ή βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής κοινωνικής πολιτικής μας.

Με συνέργειες μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΟΚΑΝΑ και της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και τη διαρκή συνεργασία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργανισμών, διαμορφώνουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης και ενδυνάμωσης των ευάλωτων συνανθρώπων μας, με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία ευκαιριών κοινωνικής ενσωμάτωσης και επανένταξής τους».