Ξεκίνησε και επισήμως η εφαρμογή του προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, με στόχο την ένταξη των αναπήρων, που το μπορούν και το επιθυμούν, στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

 

Γράφει ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο, για τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ουσιαστικά, ο Προσωπικός Βοηθός είναι το μέσο που διασφαλίζει την ανεξάρτητη διαβίωση του ατόμου με αναπηρία και τη συμπερίληψή του στην κοινότητα, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες, επιθυμίες και επιλογές του.

Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία αναβαθμίζεται σημαντικά, αφού πλέον θα έχουν οι ίδιοι τον απόλυτο έλεγχο των αποφάσεων και επιλογών για τη ζωή τους. Παράλληλα, δημιουργείται ένα νέο επάγγελμα, με αμοιβή, ασφάλιση και δωρεάν εκπαίδευση των προσωπικών βοηθών, κάτι που συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης».

Η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση για την αναπηρία αποκαλύπτει ότι από το ένα δισεκατομμύριο άτομα με ειδικές ανάγκες παγκοσμίως, το ένα πέμπτο εξ αυτών αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία, όπως οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και τα μέλη της οικογένειας.

Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σημαίνει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια σε κάθε στροφή της ζωής τους. Αυτές περιλαμβάνουν στιγματισμό και διακρίσεις, έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτήρια και πληροφορίες.

Στην Ελλάδα αυτή η κατάσταση αλλάζει δραστικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια προς το καλύτερο.Πέρα από την εφαρμογή του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού, ήδη λειτουργούν η Εθνική Ψηφιακή Πύλη Αναπηρίας, τα Ηλεκτρονικά Κέντρα Πιστοποίησης και το Ψηφιακό Μητρώο. Κόμβοι πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και κυρίως απλοποίησης της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Ξεκίνησε ακόμα ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ΑμεΑ με επιδότηση του μισθού και των εισφορών τους.

Τέλος, ιδρύεται Σχολή Ψηφιακής Κατάρτισης ατόμων με προβλήματα αυτισμού.