Γράφει ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

 

Από το ξεκίνημα της θητείας της η κυβέρνηση έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη δράσεων για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Το νέο ΕΣΕΚ, που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν από την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως το 2030 θα δημιουργήσει 38.000 νέες θέσεις εργασίας ενώ θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση δαπανών των νοικοκυριών και του συνόλου της οικονομίας για την κατανάλωση ενέργειας.

Στους στόχους του νέου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού περιλαμβάνονται ακόμα η αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας, καθώς και η μείωση του κόστους της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο έως το 2030. Βασικός μοχλός για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος είναι η αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο να αντιστοιχούν στο 80% της συνολικής παραγωγής ενέργειας μέχρι το 2030. Ουσιαστικά η επίτευξη των στόχων του αναμένεται να γίνει με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών.

Σημαντικό στόχο ακόμα αποτελεί η ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω της ενεργειακής αναβάθμιση κτηρίων, της έξυπνης διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης και της αλλαγής συμπεριφορών προς τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας ή και του προφίλ της ζήτησης. Οι δράσεις αυτές μπορούν να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το νέο ΕΣΕΚ προβλέπει τη συνεχή μείωση της κατανάλωσής του μέχρι το 2030, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχουν χώρο οι νέοι σταθμοί φυσικού αερίου που δρομολογούνται ή ξεκινούν να λειτουργούν.

Η παραγωγή πράσινης ενέργειας δεν είναι πλέον μια απλή επιλογή, αλλά καθίσταται επιτακτική ανάγκη, και μάλιστα σε χαμηλό κόστος. Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη τόσο για το μέλλον του πλανήτη όσο και για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται απόλυτα την κρισιμότητα των στιγμών και οδηγεί τη χώρα μας με σχέδιο και όραμα σε ένα μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου.