Σε τροχιά υλοποίησης των επενδυτικών τους προγραμμάτων βρίσκονται αρκετές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, κλάδος ο οποίος μέσα στην επόμενη 4ετία έχει δρομολογήσει συνολικές επενδύσεις σε επίπεδο παραγωγής, αλλά και έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Για αρκετές, μεγάλη «ανάσα» θα αποτελέσει και η δέσμευση για την επέκταση του clawback κατά 150 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2025, γεγονός που θα διευκολύνει την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και θα ξεκλειδώσει και περαιτέρω επενδύσεις από εταιρείες που ενδεχομένως δεν έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει κάποιο επενδυτικό έργο. 

H Elpen δρομολογεί έως το 2025 επενδύσεις ύψους 155 εκατ. ευρώ σε παραγωγικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις τόσο στην Ανατολική Αττική όσο και στην Τρίπολη.