Ένα δισ. ευρώ θα διοχετευτεί στις ΜμΕ σε βάθος τριετίας για πράσινη μετάβαση και ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω του ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Στο τέλος Ιανουαρίου κάνει πρεμιέρα το πρώτο πρόγραμμα που αφορά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ και εντός του πρώτο τριμήνου του έτους θα προκηρυχθεί το δεύτερο για την πράσινη μετάβαση συνολικού προϋπολογισμού ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Από τα προγράμματα θα ωφεληθούν περίπου 56.000 επιχειρήσεις με τα επενδυτικά προγράμματα και τις επιλέξιμες δαπάνες να ξεκινούν από τις 18.000 ευρώ και να φτάνουν το 1,2 εκατ. ευρώ

Την ίδια ώρα την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 12.00 μ.μ. ανοίγει η νέα πλατφόρμα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στην οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φτιάξουν το ηλεκτρονικό προφίλ τους προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν και τις σχετικές αιτήσεις.

Όπως ανέφερε σε σχετική ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, Γιάννης Τσακίρης επιλέξιμες θα είναι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν συγκεκριμένα κριτήρια και δεν θα ισχύει πλέον η αξιολόγηση όπως γινόταν στο παρελθόν και οι διαδικασίες θα είναι γρήγορες.

Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της επένδυσης θα είναι ανάλογα με το πότε εντάχθηκε η κάθε επιχείρηση και η εκταμίευση θα γίνεται με γρήγορες διαδικασίες με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

«Θεωρούμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ίσες σε ό,τι αφορά στην ποιότητα. Θα μπορούν να μπουν όλες οι μικρομεσαίες που ενδιαφέρονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και αν κάποιος απενταχθεί το κονδύλι θα πηγαίνει στις επόμενες υποψηφιότητες» όπως δήλωσε ο υφυπουργός σχετικά με τις καινοτομίες του νέου ΕΣΠΑ ενώ υπογράμμισε ότι ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων είναι η βασικότερη παράμετρος σε όλα τα προγράμματα.

Η πρώτη πρόσκληση για την ψηφιακή μετάβαση θα έχει 300 εκατ ευρώ αρχικό προϋπολογισμό και αναφέρεται σε όλες, τις δυνητικά μικρομεσαίες μικρομεσαίες και η αξιολόγηση θα γίνεται με κριτήρια «on -off» και δεν θα είναι συγκριτική όπως ήταν μέχρι πρότινος, «μια τακτική που δημιουργούσε προβλήματα για τα κονδύλια που δεν είχαν απορροφηθεί» όπως σημείωσε ο κ. Τσακίρης.

Αυξηση του αρχικού προϋπολογισμού αν υπάρχει ενδιαφέρον
Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι αρχικός. Αν υπάρξει ενδιαφέρον και εξαντληθεί το αρχικό ποσό θα υπάρξει αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού.

Σε ό,τι αφορά στο μέγεθος των επιχειρήσεων που θα εντάσσονται ο υφυπουργός σημείωσε ότι έγινε μεγάλη διαπραγμάτευση στην ΕΕ και επετεύχθη στην ψηφιακή μετάβαση να εντάσσονται αυτές που επιδοτούν εργασία μέχρι 3 ΕΜΕ τον χρόνο, αν και στην προδημοσίευση ήταν 5 οι θέσεις για την ψηφιακή και 2 για την πράσινη μετάβαση.

Υπενθυμίζεται ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι 5000 οι μεσαίες, οι μικρές είναι 45.000 και 200.000 οι πολύ μικρές.

Όλες θεωρούνται δυνητικά ισοδύναμες και παίρνουν έως 24 μήνες παράταση στην υλοποίηση για όσες ΜμΕ αντιμετωπιστούν μεγαλύτερες δυσκολίες. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία υλοποίησης για όλες όσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν.

Την Πέμπτη ανοίγει το ΟΠΣΚΕ για τα προφίλ των εταιρειών
Ανοίγει την Πέμπτη η νέα πλατφόρμα «Όμικρον» η οποία, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, αποτελεί μια πλατφόρμα που λύνει τα προβλήματα του παλαιού ΠΣΚΕ που ήταν προβληματικό σε ότι αφορά στην λειτουργικότητας του από την πλευρά των υπηρεσιών του υπουργείου.

Άλλαξε όλο το σύστημα έγινε φιλικότερο και για τις επιχειρήσεις και για τις υπηρεσίες που κάνουν τις εντάξεις και από την Πέμπτη θα μπορεί κάθε επιχείρηση που θέλει να ενταχθεί στα προγράμματα του ΕΣΠΑ να δημιουργήσει το ηλεκτρονικό «προφίλ» της.

Συνδέεται με το taxisnet με την Εργάνη και με τα άλλα βασικά συστήματα ενώ η πλατφόρμα θα συνδέει δικαιούχο και σύμβουλο καθώς και οι σύμβουλοι θα πρέπει να φτιάξουν το «προφίλ» τους στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι όλο το σύστημα από την αρχή έως το τέλος, θα είναι πλήρως ηλεκτρονικοποιημένο.

Οι δράσεις
Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αφορά σε τρεις δράσεις:

-Στον βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ για δαπάνες από 18.000-30.000 ευρώ, αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

-Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ- αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους έως 600.000 ευρώ

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης και για επενδύσεις με έως 1,2 εκατ. ευρώ.

Η δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» έχει δύο υποδράσεις:

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δεν λύνεται το πρόβλημα των δικαιοδόχων επιχειρήσεων οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν πχ ξενοδοχεία ή ταχυμεταφορές και γίνεται μια προσπάθεια συνεννόησης με την ΕΕ να το λυθεί νομικά το θέμα με μια υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, ενώ αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και για τα μεταφορικά μέσα αν θα μπορούν να εντάσσονται μόνο υβριδικά ή ηλεκτρικά μέσα.

Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς δεν υπάρχουν ηλεκτρικά λεωφορεία ή φορτηγά οπότε προκρίνονται τα υβριδικά «πιέζουμε να πάρουμε απάντηση από την ΕΕ» όπως σημείωσε ο υφυπουργός.