Αναλυτικά στοιχεία των ανεπιθύμητων ενεργειών που προέκυψαν από εμβόλια κατά της νόσου covid 19 έδωσε στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, οι οποίες ανέρχονται σε 1.633.

EOΦ: 1.633 ανεπιθύμητες ενέργειες από εμβόλια κατά της Covid-19 στη χώρα μας

Όπως αναφέρει: «Στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης ο ΕΟΦ καταχωρεί στην εθνική και ευρωπαϊκή βάση όλες τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που εκδηλώνονται στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποίες αναφέρονται αυθόρμητα από ασθενείς ή από επαγγελματίες του τομέα της υγείας με την Κίτρινη Κάρτα».

EOΦ: 1.633 ανεπιθύμητες ενέργειες από εμβόλια κατά της Covid-19 στη χώρα μας

Η αναλυτική καταγραφή τους γίνεται τόσο ανά ηλικιακή ομάδα, όσο και ανά πάθηση στην οποία εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

EOΦ: 1.633 ανεπιθύμητες ενέργειες από εμβόλια κατά της Covid-19 στη χώρα μας

Διαβάστε τον αναλυτικό κατάλογο του ΕΟΦ

Δημοσίευση-συγκεντρωτικών-AE-εμβολίων-Covid-19-2022-1