Αύξηση της τάξεως του 4,56% έναντι του 2017 κατέγραψε το 2018 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ.

Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 132,7 εκατ. ευρώ έναντι 126,9 εκατ. ευρώ πρόπερσι. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 85,68 εκατ. ευρώ από 79,25 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2018, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην εταιρεία όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ καταγράφοντας ποσοστά 15,79% και 15,58% αντίστοιχα (το 2017 ήταν 16,30% στην Εταιρία και 16,25% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 7,26 εκατ. ευρώ από 6,74 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,72%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 6,01 εκατ. ευρώ από 4,37 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 37,42%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 4,74 εκ. ευρώ από 3,01 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 57,56%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 5,11 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,32% έναντι των 4,60 εκ. ευρώ που ήταν το 2017.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,28 εκ. ευρώ από 2,07 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 58,00%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,49 εκ. ευρώ από 3,36 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4,00%.