Μείωση κατά 2.104 ή 8,1% σημείωσαν οι θάνατοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών λόγω της πανδημίας, τις πρώτες εννέα εβδομάδες του 2024 (1/1/2024- 3/3/2024) σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι θάνατοι σε αυτό το διάστημα ήταν 23.794 (11.963 άνδρες και 11.831 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2023 (2/1/2023- 5/3/2023) ήταν 25.898 (12.883 άνδρες και 13.015 γυναίκες). 

Μείωση κατά 1.414 θανάτους (5,6%) σημειώθηκε σε σχέση με τον μέσο όρο των συνολικών θανάτων των πρώτων εννέα εβδομάδων για τα έτη της περιόδου 2018- 2023 (25.208 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά μεταβολής, ανά έτος, για την περίοδο 2018- 2023 ανέρχονται σε -11,1% το 2023 σε σχέση με το 2022 (29.119 θάνατοι), σε 24,9% το 2022 σε σχέση με το 2021 (23.306 θάνατοι), σε -6,6% το 2021 σε σχέση με το 2020 (24.947 θάνατοι), σε -1,7% το 2020 σε σχέση με το 2019 (25.367 θάνατοι) και σε 12,2% το 2019 σε σχέση με το 2018 (22.613 θάνατοι). 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο των πρώτων 9 εβδομάδων του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, παρατηρείται μείωση των θανάτων για όλες τις εβδομάδες. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται την 7η (12/2/2024- 18/2/2024), την 9η (26/2/2024- 3/3/2024) και την 8η εβδομάδα (19/2/2024- 25/2/2024) κατά 18,3%, 13,9% και 13,1% αντίστοιχα. 

Ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται μείωση των θανάτων, σε απόλυτες τιμές, κυρίως για τις ηλικιακές ομάδες 85 έως 89 ετών (575 θάνατοι), άνω των 90 ετών (548 θάνατοι) και 80 έως 84 ετών (546 θάνατοι), ενώ αύξηση παρατηρείται για την ηλικιακή ομάδα 55 έως 59 ετών (24 θάνατοι). 

Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα, οι θάνατοι παρουσιάζουν μείωση , σε απόλυτες τιμές, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 688, 262 και 235 θανάτους αντίστοιχα.