Να αφιερώσουν την ημέρα κατά την οποία τιμούμε τους κατά σάρκα πατέρες μας και στους ιερείς μας, τους πνευματικούς πατέρες της Εκκλησίας μας που ακολούθησαν την προτροπή του Χριστού να γίνουν αλιείς ανθρώπων και να γεμίσουν τα δίχτυα με ψυχές προορισμένες για την αιώνια ζωή, καλεί τους πιστούς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος με σχετική εγκύκλιο.

Παράλληλα, καλεί όλες τις κοινότητες να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην ενίσχυση του συνταξιοδοτικού ταμείου των κληρικών, του οποίου τη βιωσιμότητα κατόρθωσε να εξασφαλίσει η Αρχιεπισκοπή σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Κληρικών.

«Οι ιερείς μας», σημειώνει, «αξίζει να είναι εξασφαλισμένοι μετά τη σύνταξή τους, ιδιαίτερα ύστερα από τόσα χρόνια υπηρεσίας, και όλοι μαζί οφείλουμε να τους ενισχύσουμε για να αντεπεξέρχονται τόσο στη διακονία τους όσο και στις βιοτικές ανάγκες των ιερατικών οικογενειών τους».